Ny medarbejder

For at blive omfattet af en pensionsordning i ISP skal man opfylde visse betingelser omkring uddannelse og/eller ansættelsesforhold. 

ISP opretter pensionsordninger for følgende personer:

  • teknikum- og diplomingeniører
  • andre ingeniører med uddannelse på tilsvarende niveau
  • ansatte beskæftiget i erhverv, der kan sidestilles med erhverv, der udføres af ingeniører omfattet at de to første punkter
  • medarbejdere i virksomheder, som har en overvægt af ansatte, som opfylder betingelserne under de første to punkter, og hvor der er indgået en pensionsaftale med ISP Pension for virksomhedens ansatte

Ansat indenfor det offentlige

Fra den 1. oktober 2018 skal nyansatte ingeniører indenfor det offentlige (staten, kommuner og regioner) have pensionsordning i DIP. Er en medarbejder ansat før  1. oktober 2018 skal pensionsbidraget fortsat indbetales til pensionsordningen i ISP. I praksis vil ISP dog modtage pensionsbidraget fra DIP - og ikke direkte fra KL og Moderniseringsstyrelsen. Denne aftale er fortsat gældende efter administrationen overgår til Sampension den 1. juli 2019.  

Skifter medarbejderen arbejdsgiver indenfor det offentlige område, kan indbetalingerne fortsat indbetales til pensionsordningen i ISP, hvis det sker uden ophold i indbetalingerne. Er der ophold i indbetalingene, skal pensionsbidraget indbetales til en ordning i DIP. Dette kan komme på tale, hvis medarbejderen har været ledig, haft orlov eller har været ansat i det private - med mindre indbetalingerne kommer fra samme arbejdsgiver som tidligere. Er det tilfældet, så bibeholdes retten til at fortsætte med at indbetale til ISP. 

Ansat i det private

Nyansatte ingeniører, som er ansat privat, vil få en pensionsordning i ISP, hvis der der indgået en pensionsaftale med ISP Pension. 

Ansat i fleksjob

Ved indberetning af pensionsbidrag for en ny medarbejder ansat i fleksjob er det vigtigt, at vi får besked -  gerne via lønsystemet. På den måde kan vi sørge for, at medarbejderen får de rigtige forsikringsdækninger fra starten. 

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på isp.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.