Ny medarbejder

For at blive omfattet af en pensionsordning i ISP skal man opfylde visse betingelser omkring uddannelse og/eller ansættelsesforhold. 

ISP opretter pensionsordninger for følgende personer:

  • teknikum- og diplomingeniører
  • andre ingeniører med uddannelse på tilsvarende niveau
  • ansatte beskæftiget i erhverv, der kan sidestilles med erhverv, der udføres af ingeniører omfattet at de to første punkter
  • medarbejdere i virksomheder, som har en overvægt af ansatte, som opfylder betingelserne under de første to punkter, og hvor der er indgået en pensionsaftale med ISP Pension for virksomhedens ansatte

Ansat indenfor det offentlige

Fra den 1. oktober 2018 skal nyansatte ingeniører indenfor det offentlige (staten, kommuner og regioner) have pensionsordning i P+, Pensionskassen for Akademikere (tidligere DIP). Er en medarbejder ansat før  1. oktober 2018 skal pensionsbidraget fortsat indbetales til pensionsordningen i ISP. I praksis vil ISP dog modtage pensionsbidraget fra P+, Pensionskassen for Akademikere. Denne aftale er fortsat gældende efter administrationen er overgået til Sampension den 1. juli 2019.  

Skifter medarbejderen arbejdsgiver indenfor det offentlige område, kan indbetalingerne fortsat indbetales til pensionsordningen i ISP, hvis det sker uden ophold i indbetalingerne. Er der ophold i indbetalingerne, skal pensionsbidragene indbetales til en ordning i P+, Pensionskassen for Akademikere. Dette kan komme på tale, hvis medarbejderen fx har været ledig eller har været ansat i det private. 

Skyldes ophold i indbetalingerne orlov, og kommer medarbejderen tilbage til samme arbejdsgiver og samme stilling som tidligere, så bibeholdes retten til at fortsætte med at indbetale til ISP. 

Ansat i det private

Nyansatte ingeniører, som er ansat privat, vil få en pensionsordning i ISP, hvis der der indgået en pensionsaftale med ISP Pension. 

Ansat i fleksjob

Ved indberetning af pensionsbidrag for en ny medarbejder ansat i fleksjob er det vigtigt, at vi får besked -  gerne via lønsystemet. På den måde kan vi sørge for, at medarbejderen får de rigtige forsikringsdækninger fra starten.