Tabt arbejdsfortjeneste

Indbetaling af pensionsbidrag i henhold til Servicelovens § 42 og § 118 kan foretages for personer, der tidligere har haft en pensionsordning i ISP Pension. 

Pensionsbidrag af tabt arbejdsfortjeneste kan komme på tale, når man passer:

  • egne børn under 18 år
  • nærtstående personer

Som udgangspunkt vil pensionsbidrag af tabt arbejdsfortjeneste blive anvendt på den pensionsordning, som findes i ISP Pension. I forbindelse med indberetning til os er det vigtigt, at pensionskassenr. 20347 anvendes, så vi kan se, at der er tale om pensionsbidrag af tabt arbejdsfortjeneste.