Rådgivning ved sygdom og sundhedsforsikring

Har din medarbejder helbredsproblemer kan vi hjælpe med rådgivning. Ring og hør hvad kan der gøres, for at medarbejderen kan fastholdes i sit job. Ved en tidlig indsats øges chancerne for at undgå en langvarig sygemelding eller varige skader.

Undersøgelser viser, at jo længere tid en sygemelding varer, jo større er risikoen for at miste kontakten til arbejdsmarkedet. Som arbejdsgiver kan du hjælpe en medarbejder, der er ramt af sygdom ved at sørge for:

  • at holde løbende kontakt til medarbejderen
  • at afholde den lovpligtige samtale inden fire ugers sygefravær - som en tryghedssamtale
  • at udarbejde en konkret fastholdelsesplan om fx gradvis tilbagevenden med optrapning af arbejdstid
  • at indhente en mulighedserklæring med lægelig vurdering af, hvornår arbejdet kan genoptages helt eller delvist
  • at få rådgivning om hvilke muligheder, der er for støtte under forløbet.

Sundhedscentret i ISP tilbyder råd og vejledning både til dig som arbejdsgiver og til din medarbejder. Det kan fx være rådgivning om:

  • Muligheder og lovregler under sygemelding
  • Indsatser, der støtter fastholdelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • Dialogen mellem medarbejder, arbejdsgiver og kommunen
  • Koordinering af indsatser
  • Pensionsordningen under sygemelding eller ved fratrædelse

Det vil være den samme rådgiver i Sundhedscentret, der gennem hele forløbet vil støtte og hjælpe bedst muligt.

Kontakt Sundhedscentret på telefon 77 55 68 63

Som arbejdsgiver er du velkommen til at kontakte vores Sundhedscenter for at høre om de generelle regler og muligheder, når en medarbejder bliver syg. Med samtykke fra medarbejderen kan Sundhedscentret bistå dig, tillidsrepræsentanten eller andre med spørgsmål eller vi kan være behjælpelige med at tage kontakten til fx praktiserende læge eller jobcenter.