Arrow Left
Finanstilsynet

ISP betaler bøde

ISP Pension har valgt at betale en bøde på 175.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder i forbindelse med 16 medlemmers overgang til markedsrente i 2016.

Se bødeforelæg