Depotrente for Garantiordning

Har du Garantiordningen bliver din pension forrentet med en depotrente efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner den faktisk opnåede forrentning over tid.

Den aktuelle depotrente før skat (PAL)

Depotrenten pr. 1. januar 2023 er 0,00 % før skat for alle rentegrupper samt den supplerende livrente. Læs mere om rentegrupper nedenfor. 

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, skal en risikoforrentning betales, som pr. 1. januar 2023 udgør 0,6 % for rentegruppe A og B og 0,5 % for rentegruppe C og D. Risikoforrentningen betales af rentegruppens kollektive midler. Risikoforrentningen er en betaling for, at ISPs egenkapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse.

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”. I dit depotregnskab har risikoforrentningen tidligere indgået i posten "Rente af depot".