Depotrente for Garantiordning

Har du Garantiordningen bliver din pension forrentet med en depotrente efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner den faktisk opnåede forrentning over tid.

Den aktuelle depotrente før skat (PAL)

Depotrenten pr. 1. januar 2020 er 2,36 % før skat.

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.