Arrow Left
Depotrente og Garantiordning

Fra investeringsafkast til depotrente

Forrentes din pension med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen. I denne opgørelse kan du se, hvordan vi kommer fra årets afkast af investeringerne til årets depotrente.

Disse pensionsordninger bliver forrentet med depotrente:

  • Garantiordning

Opgørelsen ser således ud for de forskellige rentegrupper:

ISP Rentegruppe A

Gennemsnitlig grundlagsrente 0,25%-1,25%

2020

(%)

2019

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger0,69,2
Investeringsomkostninger-0,3-0,3
Pensionsafkastskat-0,1-1,4
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
0,27,6
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.27,7-89,2
Risikoforrentning-0,40,0
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse-26,183,6
Depotrente1,42,0

ISP Rentegruppe B

Gennemsnitlig grundlagsrente 1,25%-2,25%

2020

(%)

2019

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger11,98,4
Investeringsomkostninger-0,3-0,3
Pensionsafkastskat-1,8-1,2
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
9,86,9
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.-14,7-20,6
Risikoforrentning0,00,0
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse6,915,7
Depotrente2,02,0 

ISP
Rentegruppe C

Gennemsnitlig grundlagsrente 2,25%-3,25%

2019

(%)

2019

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger10,08,8
Investeringsomkostninger-0,3-0,3
Pensionsafkastskat-1,5-1,3
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
8,27,2 
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.-12,2-14,44
Risikoforrentning0,00,0
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse6,09,2
Depotrente2,02,0 

ISP
Rentegruppe D

Gennemsnitlig grundlagsrente 3,25%-4,25%

2020

(%)

2019

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger6,89,7
Investeringsomkostninger-0,3-0,3
Pensionsafkastskat-1,0-1,4
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
5,48,0 
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.-4,4-5,87
Risikoforrentning0,00,0
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse1,0-0,1
Depotrente2,02,0 

ISP

Supplerende livrente

2020

(%)

2019

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger-12,7-8,2
Investeringsomkostninger-0,3-0,3
Pensionsafkastskat-1,91,3
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
10,5-7,1
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.-0,1-11,3
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse-8,320,4
Depotrente2,12,0

ISP

Rentegruppe F (særlig ugaranteret)

2020

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger6,5
Investeringsomkostninger-0,3
Pensionsafkastskat-0,9
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
5,2
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.0,0
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse-3,2
Depotrente2,0

Først aktuel fra 2020

Tallene ovenfor opdateres årligt, når det endelige årsregnskab foreligger.


Risikoforrentning

Din pensionsordning er omfattet af en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i. Risikoforrentningen er betaling for, at ISP's egenkapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse.

Risikoforrentningsprocent:20202021
Rentegruppe A0,4%0,4%
Rentegruppe B0,6%0,5%
Rentegruppe C0,5%0,4%
Rentegruppe D0,5%0,5%

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”.

Flere oplysninger om din pensionsordning

For at få flest mulige informationer om din pensionsordning, skal du have adgang til dine private pensionssider på vores hjemmeside. Her kan du finde en lang række oplysninger om dit depot, dine indbetalinger, dine omkostninger, skat osv. Du kan logge ind på de private sider med NemID.

Læs mere om forklaringer til tabeller - afkast til depotrente

Læs mere