Investeringsprofiler

ISP har fem investeringsprofiler, der hver især matcher de beregningsgrundlag, som findes i pensionskassen. Der er således en investeringsprofil for Garantiordningen, en for Seniorordningen og tre for Markedsrenteordningen, hvor det er muligt at vælge mellem tre forskellige profiler med henholdvis lav, moderat eller høj aktieandel.

Investeringspolitikken er forskellig i de fem investeringsprofiler, idet der er forskellige forhold, som vægter tungere i den ene profil fremfor i den anden. I Garantiordningen og Seniorordningen er der garantier, og det præger investeringspolitikken og aktivsammensætningen i disse ordninger. Forskellene i investeringspolitikken for de forskellige investeringsprofiler afspejler sig i de afkast, som bliver opnået i de fem investeringsprofiler. Du kan se afkastet for hver enkelt investeringsprofil her på siden.

Markedsrente

I Markedsrenteordningen kan medlemmerne vælge moderat tre forskellige investeringsprofiler:

  • Lav risiko (med en lav aktieandel)
  • Moderat risiko (med en mellem aktieandel)
  • Høj risiko (med en høj aktieandel)

Du bliver automatisk placeret på investeringsprofilen moderat risiko, men du kan altid skifte til en anden investeringsprofil. Giver du os besked i forbindelse med etableringen af pensionsordningen, kan du vælge en anden investeringsprofil fra starten.

Skift din investeringsprofil

Du bør med nogle års mellemrum overveje, om din investeringsprofil stadig passer til dig, specielt når du nærmer dig pensionsalderen eller er gået på pension. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvad du bør overveje i den forbindelse. Bemærk, at vi ikke rådgiver om, hvilken investeringsprofil du bør vælge. Inden du beslutter dig for at skifte profil, er det en god ide at læse mere om afkast og risiko i markedsrente.

Ønsker du at ændre din investeringsprofil, skal du kontakte os. Du får derefter tilsendt et tilbud, som du skal signere med NemID. Din nye investeringsprofil får virkning fra den 1. i måneden efter din signering.

Det er gratis at ændre din investeringsprofil.

Medlemmer med Seniorordning (markedsrente med garanti) kan ikke skifte investeringsprofil.

Afkast og risiko

Afkastet har stor betydning for din pension, og derfor er det ikke uvæsentligt, hvordan dine midler investeres. Risikoen ved en given portefølje relateres typisk til de aktivtyper, du har. Traditionelt anses aktier for at have et højere forventet afkast, men også en højere risiko end obligationer. Men der kan også være scenarier, hvor obligationer har en høj risiko.

Men risikoen for, at afkastet i et år bliver virkelig dårligt, og pensionen derfor må sættes markant ned (mere end 10 pct.), er lavest i investeringsprofilen Lav risiko og højest i Høj risiko, hvor afkastet typisk også i et dårligt år vil være markant lavere end i Lav risiko. Husk, at afkastet også kan blive negativt.

ISP anbefaler derfor sine medlemmer i Markedsrenteordningen at overveje, om valget af investeringsprofil er i overensstemmelse med risikovilligheden.

Læs mere om afkast og risiko i markedsrenteproduktet.

Benchmark for aktivsammensætning

 

Lav risiko

Moderat risiko

Høj risiko

Seniorordning

Obligationer

70,0%

40,0%

12,5%

87,0%

Aktier

20,0%

47,5%

75,0%

8,0%

Alternative investeringer

10,0%

12,5%

12,5%

5,0%

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på isp.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.