Markedskommentar – maj 2020

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i maj et afkast på henholdsvis 3,0 %, 0,4 % og 0,8 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fem måneder af 2020 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -8,5 %, -1, % og -5,3 %.

Den gradvise genåbning i mange lande i løbet af maj har i kombination med de gigantiske hjælpepakker haft stor betydning for de finansielle markeder. Der var stigninger på alle de store aktiemarkeder kloden rundt bortset fra det engelske i maj måned, hvilket betød, at det samlede aktiemarkedsindeks steg med over 3 %, hvorfor verdens aktiemarkeder nu kun har tabt lidt mere end 8 % i år. De japanske aktier kom bedst igennem maj måned med en stigning på 10,7 % fulgt på behørig afstand af de danske (5,8 %), og derefter drypvist de amerikanske (3,6 %), europæiske (1,8 %) og emerging markets (1,0 %) aktier, mens de engelske aktier slutter feltet af med et mindre fald (-0,6 %). Siden årsskiftet er de nævnte aktiemarkeder faldet med mellem 5 % og 20 %, bortset fra det danske aktiemarked, der er steget med 8,6 %. Alle afkast er målt i lokal valuta og er for de toneangivende aktieindeks for de respektive markeder.

De korte renter har haft en tendens til mindre fald i maj, mens de lange renter er steget. Siden årsskiftet er renterne generelt set faldet, især de amerikanske er faldet kraftigt. Udviklingen afspejler fortsat den store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder – her har den gradvise genåbning i kombination med de gigantiske hjælpepakker i mange lande i løbet af maj sikkert haft en stor betydning – og den modsatte bevægelse ved negative nyheder.

Euroen er blevet styrket med omkring 2 % i forhold til den amerikanske dollars i maj måned, godt understøttet af Merkels og Macrons forslag om udstedelse af fælles EU-gæld til genoprettelse af økonomierne her hvor genåbningen i Europa er i fuld gang, mens USA stadig er hårdt ramt af Corona-epidemien. Siden årsskiftet er euroen blevet godt 0,9 procent svagere end den amerikanske dollars.
VIX-indekset, der også kaldes “frygtens indeks”, er faldet og ligger ved udgangen af maj måned i 27,5 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts i år at have været oppe i rekordniveauet 82,7, da Corona-krisen spredte sig hastigt.

Endelig er olieprisen steget med godt 136 % i maj, men alligevel er prisen fortsat nede med lidt mere end 42 % siden årsskiftet.

Selvom der fortsat er en del uro på de finansielle markeder, så er der begyndt at brede sig en vis optimisme omkring de økonomiske nøgletal, mulige midler til at hjælpe Covid-19 smittede, samt den efterhånden positive udvikling i Corona-tallene. Desuden giver de mange økonomiske hjælpepakker, der er igangsat, håb og tro på, at landene kan komme fornuftigt ud på den anden side af Corona pandemien. Man vil dog fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.