Markedskommentar – august 2022

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet og markedsudviklingen.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i august et afkast på henholdsvis -2,4 %, -3,1 % og 1,3 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første otte måneder af 2022 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -9,4 %, -9,0 % og 2,6 %.

Efter juli måneds rigtig pæne stigninger på hovedparten af de store aktiemarkeder, så faldt hovedparten af dem i august. Dette gjorde sig også gældende for det ledende danske indeks (OMX C20), der faldt med hele 6,3 %. Blandt de store aktiemarkeder klarede emerging markets aktier sig bedst med en stigning (1,2 %), efterfulgt af japanske aktier, hvor der dog var en noget mindre stigning. Herefter fulgte engelske, amerikanske og europæiske aktier, der alle oplevede et fald af voksende størrelse. Samlet betyder det, at de store aktiemarkeder den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -5,1 % til 1,2 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks faldt med 3,5 % i august, hvilket øgede det hidtidige fald fra årets første syv måneder, og dermed er indekset nu faldet med samlet 16,0 % i årets første otte måneder. OMX C20 er faldet med 9,3 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er nede med 10,9 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

Rentemarkederne vendte ligeledes rundt i august måned og sluttede måneden med relativt store rentestigninger i Europa og USA for både korte og lange obligationer med et tilsvarende billede i Danmark. De store rentestigninger i august lagde yderligere til det, der er set tidligere på rentemarkederne i år, og både korte og lange renter er således steget kraftigt i årets første otte måneder.

Den amerikanske dollars blev også i august måned styrket kraftigt overfor euroen, hvilket blandt andet er begrundet i de fortsat højere amerikanske renter. I løbet af årets første otte måneder er dollaren styrket i forhold til euroen – med lidt mere end 11 %.

“Frygtens indeks”, VIX-indekset, er steget og ligger ved udgangen af august måned i 25,9 efter at have startet året lige lidt over 17 og den 16. marts 2020 at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen faldt med små 5 % i august måned. Efter de meget kraftige stigninger i det meste af første halvår er prisen på en tønde olie nu steget med lidt mere end 16 % i år.

Efter at både den europæiske centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank (FED) havde taget hårdt fat i rentevåbenet i juli måned med kraftige rentestigninger, holdt de en lille sommerpause i august måned. Forventningen er, at de begge i september vil gribe til endnu en omgang stigninger i styringsrenten i et forsøg på at få bugt med den fortsat stigende inflation, og det er formentlig ikke afslutningen på stigninger i styringsrenterne for at få dem tilpasset til det nye inflationære miljø. I eurozonen har man dog stadig det problem, at en stor del af inflationen er importeret og energidrevet, og her vil en stigning i renten naturligvis lægge en dæmper på efterspørgslen, men det øger ikke energiudbuddet.

Med en fortsat kraftigt opadgående inflation, der nærmest kalder på en opstramning af pengepolitikken, så kigger flere lande ind i svækkede vækstudsigter og stor generel usikkerhed i økonomien og på de finansielle markeder, hvilket omvendt kræver en fortsat lempelig og understøttende pengepolitik. Lige nu ser centralbankerne ud til at have valgt at bruge rentevåbenet til at bekæmpe den høje inflation. Dette betyder, at centralbankernes opstramninger af pengepolitikken, inflationsudviklingen, udbudsproblemerne og den meget anspændte geopolitiske situation fortsat vil have investorernes fulde opmærksomhed. Man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.