Markedskommentar – juni 2021

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i juni et afkast på henholdsvis 2,6 %, 0,2 % og 1,2 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første seks måneder af 2021 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 13,3 %, -1,4 % og 6,5 %.

Der var generelt små stigninger på næsten alle de store aktiemarkeder i juni måned, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) fortsatte sin flotte præstation med endnu en måned i toppen med en stigning på 4,9 %. Blandt de store aktiemarkeder gik de amerikanske aktier forrest med en stigning på 2,2 %, mens emerging markets, europæiske og engelske aktier steg noget mindre, og japanske aktier faldt en anelse. Samlet betyder det, at de store aktiemarkeder den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -0,2 % til 2,2 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks steg 2,2 % i juni og dermed er steget med 13,5 % i første halvår. OMX C20 er steget med 12,9 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 11,2 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

De lange renter fortsatte i juni med at falde i USA, hvilket blev kopieret i Europa, og til dels i Danmark. Modsat steg de allerkorteste renter i både USA og Europa, herunder i Danmark. Denne udvikling ændrer fortsat ikke billedet af, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. Den meget høje inflation i både Europa og USA stimulerer frygten for tiltagende inflation, og dermed – specielt i USA – forventningen om, at vi nærmer os en begyndende tilbagerulning af den ekspansive pengepolitik, herunder højere styringsrenter fra centralbankerne, hvilket også afspejler sig i de korte renter. På denne baggrund kan det umiddelbart synes paradoksalt, at de lange renter presses ned for tiden, men her er en væsentlig forklaring nok, at mange markedsdeltagere for tiden lægger vægt på historien om, at den høje inflation primært er et midlertidigt fænomen begrundet i flaskehalse, der er forårsaget af nedlukningerne under Coronakrisen.

Den generelle betragtning om, at de store udpumpninger af penge fra den ekspansive pengepolitik har stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, er stadig gældende, idet den deraf afledte øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes eksplicitte valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen. Der vil således også fremadrettet være stor nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder.

Den amerikanske dollars vendte i juni måned udviklingen og steg overfor euroen. Den amerikanske dollars steg således med 3,0 % i forhold til euroen i juni, og dette opvejer de foregående måneders fald, så dollaren nu er steget med 3,6 % i forhold til euroen igennem årets første halvdel. Det er fortsat de gode amerikanske nøgletal, der giver medvind til den amerikanske dollars.

VIX-indekset er faldet svagt og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 15,8 efter at have startet året lige under 23 og den 16. marts sidste år at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen er steget med næsten 11 % hen igennem den seneste måned, så prisen på olie nu er steget med næsten 52 % i årets første seks måneder.

Udrulningen af vacciner fortsætter for fuld styrke i mange af verdens lande, og specielt i Europa og USA ser man ud til at være ved at få styr på Corona-epidemien samtidig med, at man er blevet bedre til at benytte lokale nedlukninger ved nye Corona-udbrud. Konsekvensen af dette er, at man har kunnet lempe de fleste restriktioner med deraf følgende tiltagende økonomiske aktivitet. Dette giver øget optimisme, som i kombination med forbrugernes opsparede efterspørgsel allerede er i fuld gang med at manifestere sig i mange lande, der økonomisk er ved at indhente en hel del af det tabte siden pandemiens start for godt 17 måneder siden, og det danner således også håb for, at selv de hårdest ramte økonomier vil kunne rejse sig igen. Der kan dog fortsat komme uro på de finansielle markeder, hvis nye virusmutationer skulle få overtaget i kortere eller længere tid. Man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.