Markedskommentar – august 2021

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i august et afkast på henholdsvis 2,5 %, -0,3 % og 1,1 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første otte måneder af 2021 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 16,5 %, -0,9 % og 8,3 %.

I august måned har der været stigninger på de store aktiemarkeder, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) fortsatte sin flotte præstation med endnu en måned helt i toppen med en stigning på 3,7 %. Blandt de store aktiemarkeder gik de japanske aktier forrest med en stigning på 3,0 % tæt fulgt af de amerikanske aktier, mens europæiske og emerging markets aktier steg en anelse mindre, mens de engelske aktier sluttede feltet af med en noget mindre stigning. Samlet betyder det, at de store aktiemarkeder den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra 1,2 % til 3,0 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks steg 2,5 % i august og dermed er steget med 18,3 % i løbet af årets første otte måneder. OMX C20 er steget med 22,8 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 19,0 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

De seneste måneders rentefald blev i august erstattet af rentestigninger i både USA og Europa, herunder i Danmark. Denne udvikling forstærker blot billedet af, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. Rentestigningerne i august måned synes i høj grad at være en korrektion til de noget voldsomme fald i renterne i juli måned. Desuden har den mere succesfulde udrulning af vacciner specielt i Europa formentlig skabt lidt mere risikoappetit hos investorerne.

Den generelle betragtning om, at de store udpumpninger af penge fra den ekspansive pengepolitik har stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, er stadig gældende, idet den deraf afledte øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes eksplicitte valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen. Der vil således også fremadrettet være stor nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder.

Den amerikanske dollars vendte i august måned endnu engang rundt og steg igen overfor euroen. Den amerikanske dollars steg således med 0,5 % i forhold til euroen i august, og dette mere end opvejer sidste måneds fald, så dollaren nu er steget med 4,0 % i forhold til euroen. Det er stadig de gode amerikanske nøgletal, der giver medvind til den amerikanske dollars.

VIX-indekset er faldet og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 16,5 efter at have startet året lige under 23 og den 16. marts sidste år at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen er faldet (7,4 %) igennem den seneste måned, hvilket har lagt en dæmper på stigningen i prisen på olie i årets første otte måneder – olieprisen er nu `blot´ steget 41,5 % hidtil i år.

Der er fortsat pæn fart på udrulningen af vacciner både i Europa og andre steder, hvor man har set alvoren i delta-varianten, der synes at sprede sig hastigt blandt ikke-vaccinerede, hvilket har fået flere lande til at tage utraditionelle midler i brug for at øge antallet af vaccinerede, og dermed stoppe yderligere smitteudbrud. Med flere vaccinerede og lokale nedlukninger har man kunnet lempe de fleste restriktioner med deraf følgende tiltagende økonomisk aktivitet. Dette giver øget optimisme, som i kombination med forbrugernes opsparede efterspørgsel allerede er i fuld gang med at manifestere sig i mange lande, der økonomisk er ved at indhente en hel del af det tabte – og flere steder i især den vestlige verden faktisk har indhentet det tabte – siden pandemiens start for godt halvandet år siden, og det danner således også håb for, at selv de hårdest ramte økonomier vil kunne rejse sig igen. Der kan dog fortsat komme uro på de finansielle markeder, hvis nye virusmutationer skulle få overtaget i kortere eller længere tid. Man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.