Image No Description

Sundhedsforsikring

Som medlem af ISP kan du tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris. Du kan også tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle, hvis du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

Sundhedsforsikringen, der tegnes via Gjensidige Forsikring, sikrer dig en hurtig genvej til professionel undersøgelse og behandling. Får du fx en skade, eller bliver du syg, garanterer Gjensidige Forsikring, at du inden for 10 arbejdsdage efter din anmeldelse er godkendt, modtager tilbud om undersøgelse eller behandling. Det er Gjensidige Forsikring, som varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetalinger fra sundhedsforsikringen.

Hvad dækker sundhedsforsikringen?
Sundhedsforsikringen dækker skader og sygdomme, som kræver undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller professionel behandler i Gjensidige Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Det betyder, at du hurtigt er i behandling og kan springe de lange offentlige ventelister over.

ISP Pension har forhandlet to særlige fordele til dig. Det betyder at:

  • sundhedsforsikringen dækker også skader og sygdomme opstået før din tilmelding – dog dækkes igangværende og planlagte behandlinger ikke
  • sundhedsforsikringen dækker dine samt din ægtefælles/samlevers børn under 24 år – uden ekstra omkostninger og uanset om de bor ude eller hjemme
Sundhedsforsikringen gælder, så længe du er medlem af ISP. Hvis du udtræder af pensionskassen, tilbydes du at videreføre ordningen uden for aftalen med ISP Pension. Prisen vil så være en anden.

Læs forsikringsbetingelserne for sundhedsforsikringen hos Gjensidige Forsikring. Vær opmærksom på, at de to særlige fordele, som er beskrevet ovenfor, ikke fremgår af forsikringsbetingelserne, da de er knyttet specifikt til ISP's aftale med Gjensidige Forsikring.

Gjensidige Forsikring varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetaling fra sundhedsforsikringen.

Sådan tegner du en sundhedsforsikring
Alle medlemmer af ISP Pension, der er bosiddende i Danmark, kan tegne en sundhedsforsikring. Herudover kan du også med fordel tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever, når du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

Prisen er 3.470 kr. pr. person pr. år (2023) for personer under 70 år
Prisen er 7.420 kr. pr. person pr. år (2023) for personer over 70 år

Priserne er inklusiv 1,1 pct. i afgift, som du skal betale til staten samt et lovpligtigt garantifondsbidrag på 40 kr. Vær opmærksom på, at prisen er ugaranteret og reguleres årligt.

Du tilmelder dig sundhedsforsikringen ved at printe, udfylde og sende tilmeldingsblanketten til Gjensidige Forsikring. Er du fyldt 70 år, skal du hente denne tilmeldingsblanket.

Kontakt Gjensidiges Sundhedscenter på telefon 70 10 90 09, hvis du vil vide mere om Sundhedsforsikringen. Du kan også læse mere på gjensidige.dk