Image No Description

Ulykkesforsikring

Du kan være dækket af en ulykkesforsikring gennem ISP, hvis du indbetaler til en ordning. 

Du kan få udbetalt erstatning fra en ulykkesforsikring, hvis du som følge af et ulykkestilfælde får en invaliditetsgrad på mindst 5 procent. Forsikringen kan også dække udgifter til fx fysioterapeut eller kiropraktor i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Forsikringen er en heltidsulykkesforsikring, der dækker hele døgnet og i hele verden. Du skal som hovedregel betale til pensionsordningen for at være omfattet af ulykkesforsikringen. Ved at logge ind på Dine tal kan du se, om du har en ulykkesforsikring. Her kan du også læse, hvordan du anmelder en skade

Hvordan er du dækket?

Forsikringssummen er på 800.000 kr. ved en invaliditetsgrad på 100 %. Forsikringen dækker, hvis du som følge af et ulykkestilfælde får en invaliditetsgrad på mellem 5 og 100 %.

Eksempler på invaliditetsgrader er:

  • Tab af storetå 5 %
  • Tab af højre tommelfinger 25 %
  • Tab af hørelsen på ét øre 10 %