Image No Description

Hvad med mine forsikringer, hvis indbetalingen stopper?

Er du fratrådt dit job eller er på orlov uden løn, indbetales der ikke længere til din pensionsordning.

De forsikringsdækninger du havde på din pensionsordning, da indbetalingen stoppede, bevarer du i op til 12 måneder, hvis din ordning er i afdeling 1, og der er indbetalt til pensionsordningen i mindst 6 måneder. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op.

Når de 12 måneder er gået, bliver din pensionsordning ændret til en fripolice, med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne. På en fripolice er pensioner og forsikringer regnet ud fra den værdi, du har sparet op. Det betyder, at de bliver sat ned eller helt bortfalder.

Er din pensionsordning i afdeling 2 nedsættes dine forsikringsdækninger, når indbetalingen stopper, da ordningen ændres til fripolice straks.

Gruppeforsikringen

De dækninger, du har i din gruppelivsforsikring, bortfalder, når din pensionsordning ændres til fripolice.

Du har mulighed for, at tegne en fortsættelsesforsikring på individuelle vilkår hos Forenede Gruppeliv.

Særligt hvis du er over 60 år

Dine gruppeforsikringer falder bort, når den første aldersrelaterede dækning udbetales, medmindre det sker i henhold til reglerne for delpension. Før 1. januar 2020 bevarede medlemmer gruppedækningerne til 67 år, hvis indbetalingerne stoppede og medlemmet var omfattet af gruppedækningerne, når medlemmet fyldte 60 år.

For at berørte medlemmer har mulighed for at indrette sig på ændringerne, vil der være en overgangsordning. Overgangsordningen gælder kun for medlemmer, som er optaget i pensionsordningen før 1. januar 2020. Disse medlemmer bevarer gruppedækninger- og ulykkesforsikring frem til udløb – dog længst indtil 1. januar 2025.
Læs om overgangsordningen her.

Ulykkesforsikringen

Ligesom gruppelivsforsikringen, så bortfalder ulykkesforsikringen når pensionsordningen ændres til fripolice - uanset din alder.