Image No Description

Dækning ved tab af erhvervsevne

Du kan få økonomisk hjælp fra ISP Pension, hvis du mister din evne til at arbejde. Hvornår og hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af din situation og din forsikringsdækning.

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, kan du søge om udbetaling ved tab af erhvervsevne. Det er ISP Pension, som vurderer dit tab af erhvervsevne.

Din erhvervsevne skal være nedsat med mindst 50 %, og du kan både få en engangsudbetaling og en fast månedlig udbetaling. Hvor meget du får, afhænger af din situation, og hvordan du er forsikret.

Kort om forsikringen

  • Det er muligt at få en månedlig udbetaling, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 50 % - også selvom erhvervsevnetabet er midlertidigt.
  • Engangsbeløbet bliver udbetalt, når erhvervsevnen er varigt nedsat med 50 %.
  • Hvis erhvervsevnen er nedsat med 50 % – også selvom erhvervsevnetabet er midlertidigt – overtager ISP Pension indbetalingen til ordningen, så du stadig har en god opsparing, når du en dag skal på pension. Det kaldes præmiefritagelse.
  • ISP Pension vurderer din erhvervsevne.

Præcis hvordan du er dækket, kan du se under Dine tal eller i dit pensionsoverblik. Kig under ’Tab af erhvervsevne’ i dine forsikringsdækninger.

De præcise betingelser for udbetaling af dine forsikringsdækninger kan du se i dine Vilkår.

Forsikringen er blevet forbedret 1. juli 2022. Hvis du er blevet syg før 1. juli 2022, kan der derfor gælde andre regler for dig. De præcise regler finder du i dine vilkår.

Ring til os

Hvis du bliver syg og har svært ved at passe dit arbejde, skal du kontakte os så tidligt som muligt. Måske kan vi hjælpe.

Ring til Sundheds- og Skadesafdelingen på 77 55 68 63 eller send en besked via denne formular.