Image No Description

Hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom

Hvis du mister evnen til at arbejde, kan du have ret til udbetaling fra din pensionsordning i ISP.

Nye vilkår på vej 

1. juli 2022 bliver forsikringen forbedret.
Tjek din digitale postkasse ved at logge ind på isp.dk for at læse mere.

Dækning ved tab af erhvervsevne

De fleste medlemmer har invalidepension på pensionsordningen. Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Tab af erhvervsevne" under dine forsikringsdækninger.

Invalidepension

Du kan søge om dækning ved tab af erhvervsevne, når sygdom eller ulykke medfører, at din evne til at skaffe dig en arbejdsindtægt indenfor dit erhverv bliver nedsat med mindst 2/3. Det er ISP, der vurderer, om din erhvervsevne er nedsat i et omfang, at vi kan give dig dækning.

Du kan se på din pensions- og forsikringsoversigt, hvordan du er dækket, og du kan læse de nærmere regler i dine vilkår.

Du finder både oversigten og dine vilkår ved at logge dig ind med NemID

 

Midlertidig præmiefritagelse

Medlemmer der får udbetalt sygedagpenge, er tilkendt ressourceforløb eller jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, kan få midlertidig præmiefritagelse i op til 12 måneder med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.

Der kan gives midlertidig præmiefritagelse 3 måneder efter start af udbetaling af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, og man er fratrådt.

Engangsbeløb ved ressourceforløb

Er du tilkendt ressourceforløb, kan du have mulighed for at få udbetalt halvdelen af din invalidesum.

Du skal være tilkendt et ressourceforløb af mindst 12 måneders varighed.

Har du været i ressourceforløb uafbrudt i 24 måneder, kan den resterende halvdel af din invalidesum udbetales.

 

Du skal ringe til os, hvis du vil søge om dækning

Kontakt ISP så tidligt som muligt, hvis du bliver syg og har svært ved at passe dit arbejde. Ring til Sundheds- og Skadesafdelingen på 77 55 68 63 eller send en besked via denne formular.

Lille pension kan blive til engangsudbetaling

Hvis udbetalingen af en månedlig pension er mindre end 200 kr. (2022), kan ISP vælge at udbetale den som et engangsbeløb. Det betyder samtidig, at hele eller dele af pensionsordningen bliver ophævet.