Image No Description

Velkommen til det nye isp.dk og Sampension

1. juli 2019 er ISP Pension flyttet til Sampension – samtidig lanceres en ny hjemmeside. Et nyt isp.dk der tager udgangspunkt i de situationer, hvor du har brug for din pensionsordning.

Når du logger dig ind, kan du se alle informationer og tal for din pensionsordning. Ønsker du at ændre på din pensionsordning – fx få et tilbud om at forhøje forsikringer – så er du velkommen til at kontakte os på det nye telefonnummer 77 55 67 04.

Hvis henvendelse drejer sig om sygdom, skal du ringe direkte til skadesafdelingen på 77 55 68 63.

Ændringer af regulativer – nye valgmuligheder

Den 1. juli træder et nyt regulativ i kraft for alle pensionsordninger i ISP. Du har i juli modtaget et brev med posten, som beskriver, hvad det betyder for din pensionsordning. Ellers kan du se brevet i din digitale postkasse - den finder du ved at logge dig på.

Det nye regulativ giver flere valgmuligheder til en større gruppe af medlemmer. Nu vil flere kunne ændre på størrelse af blandt andet deres ægtefælle-/samleverpension, invalidepension og børnepension. Det bliver også muligt at vælge ratepension for en større del af de månedlige indbetalinger.

Ny gruppelivsordning

ISP skifter 1. juli leverandør af gruppelivsforsikring til Forende Gruppeliv. Din gruppelivsforsikring vil være uændret ved invaliditet og død.

For Visse kritiske sygdomme, sker en række forbedringer inden for flere diagnoser, men der vil også være diagnoser, som udgår. Læs mere på siderne om Kritisk sygdom

ISP skifter samtidig leverandør af ulykkesforsikring, der giver mindre forbedringer. Ulykkesforsikringen ligger nu hos Codan.

Prognose for alderspensioner

Dine forventede udbetalinger ved pensionering beregnes som en prognose. I Sampension bruges andre forudsætninger i denne beregning. Din pensionsordnings værdi er dog den samme. De forudsætninger, der blandt andet ændres på, er:

  • Fremover trækkes der ikke omkostninger af indbetalinger eller omkostninger af depoter.  
  • Sammensætningen af investeringer ændres.
  • Levetider ændres.

Når du kan logge på den 22. juli, kan du se, hvad de ændrede prognoser betyder for dine forventede udbetalinger.

Udbetaling af pension

Hvis du modtager pension fra ISP, vil udbetalingen ske, som den plejer. Beløbet, der udbetales, kan dog være anderledes. Det kan skyldes, at der ændret på pensionsordningerne i forbindelse med de nye regulativer, der trådte i kraft 1. juli. Ændringerne vil typisk have en positiv effekt på din udbetaling.

Der kan også være sket en regulering af det udbetalte beløb, som følge af ændrede skatteoplysninger. Hvis du ikke mener, at vi bruger de korrekte skatteoplysninger, bør du kontakte os, så vi kan rette det til næste udbetaling.

Ændret kontonummer?

Der kan være medlemmer, der oplever, at deres pension er blevet udbetalt til et andet kontonummer, end tidligere. Det skyldes, at der er flere medlemmer, som har registreret flere kontonumre. Derfor kan din pension være sat ind på et af dine tidligere kontonumre. Er din pension ikke gået ind på din sædvanlige konto, så tjek gerne, om den er sat ind på en anden konto. Kontakt os, hvis du ønsker at få ændret dit kontonummer.

Du kan se din pensionsmeddelelse i din digitale postkasse på isp.dk. På pensionsmeddelelsen finder du oplysninger om størrelsen af din udbetaling, skatteoplysninger samt kontonummer.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på telefonnummer 77 55 67 04, eller du kan sende os en besked via postkassen på isp.dk/logind.

Digital post

Fremover modtager du post fra ISP i din digitale postkasse her på siden. Vil du have en e-mail når der er nyt i postkasse skal du give os din e-mail-adresse.

Giv din e-mail her