Image No Description
Arrow Left
Modernisering af markedsrenteordningen

Investeringer, der passer til dig

Moderniseringen af markedsrenteordningen betyder også en ny og mere individuel investeringsstrategi, hvor risikoen automatisk justeres efter din alder. Du kan som i dag vælge mellem tre investeringsprofiler - lav, moderat eller høj risiko. Som noget nyt kan du også vælge Linkpension, hvor du selv kan investere en del af din opsparing.

Her er de nye investeringsprofiler

Din opsparing placeres fremover i årgangspuljer, hvor risikoen justeres automatisk efter din alder - for hvert år du nærmer dig pensionsalderen, nedtrapper vi eksponeringen mod aktier. Herunder kan du se, hvordan investeringsprofilerne ændrer sig med den nye investeringsstrategi. 

Læs mere

Dynamisk præsentation af afkast

Hvis du vil følge med i dit afkast, kan du her på isp.dk følge med i alle årgangspuljer og alle investeringsprofiler. Du kan se de realiserede afkast både på kort og lang sigt og aktivfordelingen i alle puljer. Tal for afkast opdateres den femte hverdag i måneden.

Skift investeringsprofil online og invester selv

Du kan selv skifte investeringsprofil direkte via hjemmesiden. Det er nemt, enkelt og helt gratis - og du kan skifte hver måned. Inden du skifter profil, skal du svare på en række spørgsmål om din risikovillighed og ud fra dine svar, giver vi en anbefaling. Du kan naturligvis frit vælge, hvilken profil du ønsker.

På hjemmesiden kan du også tilmelde dig Linkpension, som giver dig mulighed for selv at investere en del af din opsparing i en lang række fonde og investeringsforeninger.

Skal jeg gøre noget?

Det er altid en god ide at tage stilling til, hvilken investeringsprofil du ønsker. Med moderniseringen af markedsrenteordningen fortsætter du med samme investeringsprofil, som du har i dag. Har du ikke valgt profil, er du automatisk placeret i investeringsprofilen med moderat risiko. 

Er du over 65 år og har valgt høj risiko?

Hvis du er over 65 år og har valgt høj risiko, vil du opleve den største forskel - her vil din aktieandel falde en del.

Det har vi valgt på baggrund af en række scenarie-analyser. Hvis fx et 2008-scenarie med store aktiefald gentog sig i dag, ville en 70-årig med investeringsprofilen Høj, opleve et fald i udbetaling af pension på 20 %. Det er efter vores vurdering for høj en risiko og derfor er den nye investeringsprofil ændret. Hvis du er enig i vores vurdering, behøver du derfor ikke foretage dig mere.

Ønsker du at fastholde den meget høje risiko, har du også mulighed for det. Du kan vælge Linkpension, hvor du selv kan investere en del af din opsparing i en lang række fonde og investeringsforeninger. Det er ikke mulig at vælge Linkpension, hvis du er pensionist.