Image No Description
Arrow Left
Modernisering af markedsrenteordningen

Individuelle dækninger 

Størrelsen af dine forsikringer ændres ikke ved årsskiftet, men de vil fremover fungere på en mere tidssvarende måde. Derudover får du væsentligt flere muligheder for at tilpasse dine forsikringer til din individuelle situation.

En af de væsentlige forbedringer er, at dine forsikringer nu baseres på din løn, og ikke på, hvor meget du har sparet op på din ordning. Hvis du mister erhvervsevnen eller dør, godtgøres der for løntab og dermed dækker forsikringerne bedre behovet hos de fleste medlemmer. Hvis din løn ændrer sig, vil forsikringerne følge med, og du kan i højere grad selv vælge størrelsen af dine forsikringer. Det betyder også, at dine nuværende gruppedækninger ikke længere sættes ned frem mod udløb.

Flere individuelle muligheder

Som noget nyt kan du nu selv vælge størrelsen af din dækning ved død (dødsfaldssum) - her kan du selv sætte størrelsen indenfor en ramme af 0 - 800 % af din løn. Er du gift eller har børn, har du dermed langt bedre mulighed for at sikre din familie rent økonomisk, hvis du dør. Og modsat - er du enlig uden forpligtelser kan du helt fravælge en udbetaling ved død, og i stedet bruge pengene til at spare op til pension.

Den samme mulighed findes for invalidedækning, hvor du på den løbende udbetaling typisk kan vælge at være dækket for 0 - 90 % af din nuværende løn. Og tilsvarende for ægtefællepension, hvor det typiske medlem kan vælge dækning mellem 0 - 80 % af din løn.

Invalidepension bliver til en gruppedækning

Din forsikring ved tab af erhvervsevne (invalidepension) bliver til en gruppedækning. Det betyder blandt andet, at alle medlemmer betaler samme pris for forsikringen uanset alder. Forsikringen ophører, hvis indbetalingen til ordningen stopper, fx ved jobskifte, hvor du typisk får en ny pensionsordning med samme type dækning. Fratræder du og har du ikke ny pensionsordning, kan du fortsætte forsikringen, hvis du aftaler dette med os.

Ved at omlægge forsikringen til en gruppedækning udnytter ISP i større grad de stordriftsfordele, der er ved at være i det nye administrationsfællesskab – hvor denne type forsikring primært oprettes som gruppedækning. Det gør administrationen nemmere og holder dermed omkostningerne nede.

Gruppedækninger og ulykkesforsikringen betales fremover direkte af dine indbetalinger (præmie), hvor dækningerne tidligere blev betalt indirekte via bonus. Det skyldes, at dækningerne ikke længere er ens for alle medlemmer, men afhænger af den enkeltes løn og valg af dækninger.

Bortfald af gruppedækninger for nogle medlemmer

Tidligere bevarede du gruppedækningerne, til du fyldte 67 år, hvis du var omfattet af gruppedækningerne, når du gik på alderspension. Fremover bortfalder gruppedækningerne, når den første aldersrelaterede dækning udbetales, medmindre det sker i henhold til reglerne for delpension. Du bevarede tidligere også gruppedækningerne til du fyldte 67 år, hvis du stoppede indbetalingerne og du var omfattet af gruppedækningerne, når du fyldte 60 år. Fremover bortfalder gruppedækningerne når indbetalingerne stopper, og der ikke længere er henstand. Der er etableret en overgangsordning for berørte medlemmer, der løber frem til 2025. 

At ISP ændrer på gruppedækningerne skyldes, at alderspensionerede medlemmer typisk har mindre behov for forsikringerne end erhvervsaktive medlemmer. Desuden bliver medlemmerne generelt længere på arbejdsmarkedet og vil ofte være dækket af en anden gruppelivsforsikring som led i en ansættelse. Gruppedækningerne bliver hermed mere tidssvarende, og de kommer til at ligne tilsvarende dækninger i andre pensionsordninger.