Image No Description

Overgangsordning for gruppedækninger og ulykkesforsikring

Den 1. januar 2020 bortfalder retten til at bevare gruppedækninger og ulykkesforsikring for nogle medlemmer. Dog vil der være en overgangsordning på fem år, hvor de berørte medlemmer vil være dækket.

Indtil nu har medlemmer bevaret gruppedækninger og ulykkesforsikring til 67 år, hvis medlemmet var omfattet af dækningerne ved alderspensionering. Fremover bortfalder dækningerne, når den første aldersrelaterede dækning udbetales, medmindre det sker i henhold til reglerne for delpension.

Medlemmer bevarede også gruppedækningerne til 67 år, hvis indbetalingerne stoppede og medlemmet var omfattet af gruppedækningerne, når medlemmet fyldte 60 år. Fremover bortfalder gruppedækningerne, når indbetalingerne stopper, og der ikke længere er henstand. 

Hvorfor bortfald af gruppedækninger?

At ISP ændrer på gruppedækningerne – som beskrevet her på siden - skyldes, at alderspensionerede medlemmer typisk har mindre behov for forsikringerne end erhvervsaktive medlemmer. Desuden bliver medlemmerne generelt længere på arbejdsmarkedet og vil ofte være dækket af en gruppelivsforsikring som led i en ansættelse. Ændringen i gruppedækningerne betyder, at dækningerne bliver mere tidssvarende, og de kommer til at ligne tilsvarende dækninger i andre pensionsordninger. Dette letter administrationen.

Overgangsordning – sådan fungerer den

For at berørte medlemmer har mulighed for at indrette sig på ændringerne, vil der være en overgangsordning. Overgangsordningen gælder kun for medlemmer, som er optaget i pensionsordningen før 1. januar 2020. Disse medlemmer bevarer gruppedækninger- og ulykkesforsikring frem til udløb – dog længst indtil 1. januar 2025.

Er du omfattet af overgangsordningen gælder følgende:

  • Er du allerede gået på pension og er omfattet af gruppedækninger den 1. januar 2020, er du fortsat omfattet af gruppedækningerne indtil udløb – dog længst indtil 1. januar 2025.
  • Betaler du stadig til din pensionsordning pr. 1. januar 2020 gælder, at hvis du går på pension og var omfattet af gruppedækningerne på pensioneringstidspunktet, bevarer du gruppedækningerne indtil udløb – dog længst indtil 1. januar 2025.
  • Betaler du ikke længere til din pensionsordning og var omfattet af gruppedækninger, da du fyldte 60 år, så er du fortsat omfattet af gruppedækningerne frem til udløb – dog længst indtil 1. januar 2025.
  • Betaler du stadig til din pensionsordning pr. 1. januar 2020 gælder, at hvis indbetalingerne stopper og du var omfattet af gruppedækningerne da du fyldte 60 år, bevarer du gruppedækningerne indtil udløb – dog længst indtil 1. januar 2025.

Medlemmer, der optages i pensionsordningen den 1. januar 2020 eller senere, er ikke omfattet af overgangsordningen.