Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er fratrådt på grund af sygdom eller ulykke

Er du fratrådt på grund af sygdom eller ulykke, skal du tage kontakt til os, så vi kan vejlede dig om dine muligheder – fx udbetaling fra din ordning.

Hvis du er fratrådt dit job på grund af dit helbred, skal du kontakte vores skadesafdeling på 77 55 68 63. Her kan vi vejlede dig om eventuelle muligheder for udbetaling og at fortsætte pensionsordningen. 

Forsikringerne på din pensionsordning fortsætter typisk i en periode på 12 måneder, selv om indbetalingerne er stoppet. Det vil fremgå af den digitale besked, vi sender til dig, hvis indbetalingerne til din ordning stopper. Prisen for at bevare forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op. Du kan bevare forsikringsdækningerne i yderligere 12 måneder – i så fald skal du kontakte os, inden forsikringerne udløber

Hvis du ikke fortsætter forsikringsdækningerne bliver din pensionsordning ændret til en præmiefri pensionsordning. For at fortsætte forsikringerne skal du, inden de udløber, kontakte os og få en aftale.

Har du en pensionsordning, hvor forsikringerne ikke fortsætter, hvis indbetalingerne stopper, så ændres din pensionsordning til en præmiefri pensionsordning, så snart indbetalingen ophører.

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri pensionsordning)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Læs mere

Viderefør pensionsordningen

Er du fortsat syg efter i perioden, mens du stadig er dækket forsikringerne på ordningen eller har en ringere helbredstilstand, end da du trådte ind i pensionsordningen. Så kan det i mange tilfælde være en fordel at videreføre din pensionsordning. Du er dermed fortsat dækket ved sygdom og død uden at skulle begynde en ny periode med karens.

Læs mere om at videreføre din pensionsordning.

Du skal indgå en aftale om at videreføre pensionsordningen, inden forsikringsdækningerne udløber.