Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er ledig eller på orlov uden løn

Er du fratrådt, uden at være i nyt job, eller er du på orlov - så vil du være dækket af forsikringerne på din pensionsordning i typisk 12 måneder med mulighed for forlængelse.

Du er typisk dækket af dine forsikringer i en periode på 12 måneder efter, at indbetalingen er stoppet til din ordning. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op. Når forsikringerne falder bort, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en præmiefri pensionsordning (fripolice), med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne.

Du modtager en digital besked, når indbetalingerne til din pensionsordning er stoppet. Her skriver vi, hvad du skal være opmærksom på, dine muligheder og tidsfrister.

Hvis du ikke fortsætter forsikringsdækningerne bliver din pensionsordning ændret til en præmiefri pensionsordning. For at fortsætte forsikringerne skal, inden de udløber, kontakte os og få en aftale.. Ved ændring til præmiefri pensionsordning bortfalder eller nedsættes forsikringsdækningerne.

Har du en pensionsordning hvor forsikringerne ikke fortsætter, hvis indbetalingerne stopper, så ændres din pensionsordning til en præmiefri pensionsordning, så snart indbetalingen ophører.

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri pensionsordning)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Læs mere

Viderefør pensionsordningen

Inden forsikringerne bortfalder eller sættes ned, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din ordning. Hvis du i perioden er blevet selvstændig, har fået nyt job uden pensionsordning, fortsat er på orlov eller har en ringe helbredstilstand – så bør du overveje at videreføre forsikringerne selv.
Læs mere om at videreføre pensionsordningen.

Hvis du får nyt job, inden forsikringerne bortfalder eller nedsættes, så læs mere om mulighederne ved jobskifte.

Orlov

Er din orlov længere end den periode, forsikringsdækningerne kan bevares, skal du kontakte os, inden dækningerne udløber. Gør du ikke det, kan du risikere at miste nogle af dine rettigheder og/eller forsikringer.