Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er på vej på pension

Er betalingen til pensionsordningen stoppet, og har du opnået tidligste udbetalingsalder, har du mulighed for at begynde udbetaling af dine pensioner.

Du har mulighed for at begynde pensionsudbetalingen, når præmien til din ordning er stoppet, og du har opnået tidligste udbetalingsalder på din pensionsordning. Du kan logge ind og se, hvornår du tidligst kan få udbetalt din pension.

ISP får ikke automatisk besked om, at du er gået på pension – du skal derfor selv sætte pensionsudbetalingerne i gang eller kontakte os.

Læs mere under - Snart på pension.