Arrow Left
Hvis du bliver syg

Visse kritiske sygdomme

Hvis du rammes af en kritisk sygdom, kan der udbetales et engangsbeløb. Det er kun visse sygdomme, som giver mulighed for udbetaling.  

Hvis du får en kritisk sygdom, og ønsker at søge om udbetaling fra pensionsordningen, skal du kontakte os på telefon 77 55 68 63.

Hvor kan du se, om du har dækning ved kritisk sygdom?

Du kan se om din pensionsordning indeholder dækning ved Visse kritiske sygdomme på dit pensionsoverblik ved at logge ind med MitID. I dine vilkår er det beskrevet, hvornår du er dækket. 

Hvilke sygdomme er dækket?

Forsikringen gælder bestemte sygdomme og behandlinger fx

  • Ondartede kræftformer
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
  • By-pass operation eller ballonudvidelse
  • Blodprop i hjertet
  • Hjerteklapkirurgi
  • Uigenkaldeligt nyresvigt
I forsikringsbetingelserne står præcis, hvilke situationer og diagnoser der er dækket af forsikringen. Du kan også se, hvornår diagnosen anses for at være stillet.
  • Dækning ved Visse kritiske sygdomme (PDF) (ISP Pension er omfattet af betingelserne fra 1. juli 2019. Ønsker du at søge dækning for en diagnose, der er stillet før 1. juli 2019, gælder der andre betingelser).

Kontakt os, hvis du vil søge om dækning

Har du fået en kritisk sygdom, og ønsker at søge dækning fra pensionsordningen, skal du kontakte skadesbehandling på 77 55 68 63. Du kan også sende en besked via denne formular.

Kan jeg få udbetaling flere gange?

Du kan få udbetaling ved visse kritiske sygdomme flere gange, hvis du får en ny diagnose. Du kan ikke få summen udbetalt for den samme diagnose mere end en gang. Der gælder dog en undtagelse for kræft. Hvis der går mere end 10 år mellem to kræftdiagnoser, kan der være mulighed for udbetaling to gange.

Har du fået udbetalt en sum ved visse kritiske sygdomme, bortfalder dækningen i seks måneder efter udbetalingen. Når de seks måneder er gået, er du atter dækket ved visse kritiske sygdomme - hvis du får en ny diagnose.

Vær opmærksom på der justeres i vilkårene pr. 1. januar 2023

Ændringer i dækning ved visse kritiske sygdomme

Den 1. juli 2019 skiftede ISP leverandør af gruppelivsforsikringer til Forenede Gruppeliv A/S. Det betyder ændringer i betingelserne for visse kritiske sygdomme, hvor der kommer en række forbedringer inden for flere diagnoser, men der vil også være diagnoser som udgår.

Læs mere