Arrow Left
Kritisk sygdom

Nye vilkår – forsikring ved visse kritiske sygdomme

I 2023 justeres vilkårene for forsikring ved visse kritiske sygdomme - også børns kritisk sygdom justeres.

Den 1. januar 2023 justeres vilkårene for forsikringerne ved visse kritiske sygdomme. Ændringerne har betydning for diagnoser og operationer fra den 1. januar 2023. 

Ændringer i vilkår ved Kritisk sygdom

  • Lungesygdommen IPAH1 (forhøjet blodtryk i lungerne) kan give ret til udbetaling. Det vedrører idiopatisk pulmonal arteriel hypertension, gruppe 1.

  • Dækningen ved indoperation af en hjertestøder (ICD-enhed) ved livstruende hjerterytmeforstyrrelser forbedres, da der udbetales ved udvalgte diagnoser, hvis hjertestøderen indsættes forebyggende For diagnoserne sarkoidose med hjerteinvolvering / hypertrofisk kardiomyopati / langt QT-syndrom udbetales der således, når hjertestøderen indsættes, allerede før der er udviklet livstruende hjerterytmeforstyrrelser (primær profylakse).

  • Dækningen forbedres for kronisk hjertesvigt. Det gælder ved amyloidose med hjerteinvolvering, hvor der udbetales uden krav om indoperation af en hjertestøder.

  • Ved blodprop i hjertet bliver det en betingelse for udbetaling, at hjertets pumpefunktion er nedsat fra de normale 50-70 % til 50 % eller mindre. Der udbetales ikke for mildere typer af blodprop af i hjertet. Tilpasningen sker som følge af den medicinske udvikling, hvor der er flere undertyper af blodprop i hjertet, men ikke alle er lige alvorlige.

  • Dækningen ved hjerteklapkirurgi bliver set under ét med flere af de andre hjertediagnoser. Det betyder, at der kun kan udbetales for en af hjertediagnoserne.

Læs mere om dine dækninger

oversigten ”Dine tal” og i pensions- og forsikringsoversigten kan du se, om du har forsikring ved kritisk sygdom, og hvor meget du kan få udbetalt. Ændringerne gælder for diagnoser og operationer fra den 1. januar 2023. De nye vilkår vil samtidig kunne ses her på hjemmesiden.

Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom