Image No Description

Hvad betaler du i omkostninger?

Som en del af administrationsfællesskabet i Sampension er ISP sikret nogle af de laveste omkostninger i branchen.

I ISP betaler du en enhedsomkostning for administration af din pensionsordning.

Pr. 1. juli betaler du 45 kr. pr. måned (2019).

Overblik over dine omkostninger

Hvis du logger ind, kan du se præcis, hvor meget du betaler i omkostninger. Du kan også se dine investeringsomkostninger og de samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP), så du kan sammenligne med andre selskaber. De samlede oplysninger for 2019 kan du dog først se efter årsskiftet. Klik her for at se dine omkostninger.

Du kan se ISPs samlede omkostningsnøgletal, opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer.

Åbenhed og gennemsigtighed

ISP arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning. Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer ISP, hvordan omkostningerne fordeles til kunderne, og der offentliggøres en selskabserklæring og en revisorerklæring. Du kan finde disse opgørelser sammen med årsrapporterne for ISP.

Andre omkostninger

Overførsel eller udbetaling af værdi
I de tilfælde, hvor du har mulighed for at overføre din pensionsordning til et andet selskab i henhold til jobskifteaftalen, sker det uden gebyr. Gebyret for øvrige overførsler er på 730 kr. Samme gebyr betaler du, hvis du ønsker at ophæve (genkøbe/få udbetalt kontant godtgørelse) din pensionsordning, hvis dine vilkår giver dig mulighed for det...

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på isp.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.