Image No Description

Hvad betaler du i omkostninger?

Som en del af administrationsfællesskabet i Sampension er ISP sikret nogle af de laveste omkostninger i branchen.

I ISP betaler du en enhedsomkostning for administration af din pensionsordning.

Du betaler 45 kr. pr. måned (2020).

Overblik over dine omkostninger

Hvis du logger ind, kan du se præcis, hvor meget du betaler i omkostninger. Du kan også se dine investeringsomkostninger og de samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP), så du kan sammenligne med andre selskaber. De samlede oplysninger for 2020 kan du dog først se efter årsskiftet. Klik her for at se dine omkostninger.

Du kan se ISPs samlede omkostningsnøgletal, opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer.

Omkostningsmåler

Du kan også prøve vores omkostningsmåler, der giver dig en mulighed for at sammenligne omkostningerne i ISP med omkostningerne i andre selskaber. 

Åbenhed og gennemsigtighed

ISP arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning. Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer ISP, hvordan omkostningerne fordeles til kunderne, og der offentliggøres en selskabserklæring og en revisorerklæring. Du kan finde disse opgørelser sammen med årsrapporterne for ISP.

Andre omkostninger

Overførsel eller udbetaling af værdi
I de tilfælde, hvor du har mulighed for at overføre din pensionsordning til et andet selskab i henhold til jobskifteaftalen, sker det uden gebyr. Gebyret for øvrige overførsler er på 748 kr. (2020). Samme gebyr betaler du, hvis du ønsker at ophæve (genkøbe/få udbetalt kontant godtgørelse) din pensionsordning, hvis dine vilkår giver dig mulighed for det.