Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Aldersforsikring

Vil du spare op til en aldersforsikring, er det i ISP kun muligt for private indbetalinger til Frivillig pension.

Er aldersforsikring en fordel for dig?

Aldersforsikring udbetales skattefrit som en sum og modregnes ikke i folkepensionen. Du skal kontakte en rådgiver, hvis du ønsker en aldersforsikring.

Dine fordele ved aldersforsikring afhænger af, om du betaler top- eller bundskat og af, om familien modtager offentlige ydelser:

Modtager familien offentlige ydelser?

Aldersforsikring modregnes i fx kontanthjælp.

Læs mere

Betaler du topskat eller bundskat?

Fordelen ved aldersforsikring afhænger af din indtægt.

Læs mere

Når aldersforsikringen udbetales

Ændrer du fordelingen af din indbetaling til fordel for en aldersforsikring, kan det betyde mindre modregning i fx folkepensionstillægget. Fordele og ulemper ved aldersforsikringen afhænger af, om du bor alene eller er gift/samlevende:

Hvis du er enlig

Fordelen ved aldersforsikring afhænger af din indtægt.

Læs mere

Hvis du er gift eller samlevende

Fordelen ved aldersforsikring afhænger af jeres indtægt.

Læs mere

Skattereglerne - så meget kan du indbetale til aldersforsikring

  • Hvis du har syv år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 56.900 kr. (2023) om året.
      
  • Hvis du har mere end syv år til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 8.800 kr. (2023) om året.

Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine aldersforsikringer i alle selskaber.

Du har ikke fradrag for indbetaling til aldersforsikring. Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, tilbageholder vi en foreløbig skat på 40 % af indbetalingen. Beløbet afregner vi til Skattestyrelsen.

Starter du udbetaling af en fradragsberettiget pension som fx livsvarig alderspension eller ratepension, 10 år før din folkepensionsalder eller senere, kan du ikke indbetale mere end 8.800 kr. (2023) efter skat til aldersforsikring.

Højere fradrag for indbetalinger til livsvarig pension og ratepension

Du har et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner på op til 77.900 kr. (2023). Det ekstra fradrag er særligt attraktivt, hvis du har mindre end 15 år til folkepensionen.

  • Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen?
    Du har et fradrag på 12 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).
  • Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen?
    Du har et fradrag på 32 % af din pensionsindbetaling op til 77.900 kr. (2023).

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 25,6 %. Hvis du har indbetalt til fradragsberettiget pension sidste år, bør det ekstra fradrag allerede være indregnet i din forskudsopgørelse for i år.

Læs hvordan vi fremregner dine udbetalinger på dine alderspensioner.