Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Livsvarig alderspension

En livsvarig alderspension bliver udbetalt hver måned, så længe du lever. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.

Du kan tidligst begynde udbetaling af livsvarig alderspension den 1. i måneden efter din tidligste udbetalingsalder. Du skal typisk være fratrådt dit job. Hvis du logger ind med NemID, kan du se, hvor meget du får udbetalt som livsvarig alderspension - her kan du også se, hvornår du tidligst kan begynde udbetalingen fra din pensionsordning.

Måske giver din pensionsordning ret til udbetaling af Delpension. Så kan du begynde udbetaling af en del af værdien, mens du stadig arbejder på nedsat tid og fortsat betaler til pensionsordningen.

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder.

Hvad sker der med livsvarig alderspension ved din død?

Din livsvarige alderspension er typisk en livsbetinget pension, der bortfalder ved din død. Er din livsvarige alderspension oprettet med opsparingssikring, vil værdien af din livsvarige alderspension blive udbetalt til de(n) begunstigede på pensionsordningen.

Læs hvordan vi fremregner dine udbetalinger på dine alderspensioner.

Få en del af din alderspension udbetalt som et engangsbeløb

Log ind med din NemID og se, om du har mulighed for at få en del af din alderspension udbetalt som en engangsudbetaling (alderssum). Du kan se summen under Dine tal eller på din pensions- og forsikringsoversigt.