Image No Description

Betal mere til din pension

Du kan gøre din pensionsordning endnu bedre ved selv at indbetale et ekstra beløb. Selv et mindre beløb hver måned kan få stor betydning for din opsparing.

Det er nemt at indbetale ekstra til din pension - du skal blot logge ind med MitID og følge vejledningen, så hører du fra os i løbet af få dage. 

Jeg vil indbetale ekstra til pension

Du kan vælge at betale på to måder - enten som et fast månedligt beløb eller som en enkel indbetaling, når det passer dig.

Du bestemmer selv, om din ekstra indbetaling skal gå til din pensionsopsparing eller til at forhøje dine dækninger.

Hvis din pensionsordning ikke er 3 i 1 Livsforsikring, så vil du få en ny police, hvor din frivillige ekstra indbetaling bliver placeret. Den nye police bliver 3 i 1 Livsforsikring, som forrentes med markedsrente. Du skal ikke betale administrationsomkostninger for den nye police.

Hvor meget må jeg indbetale til Frivillig pension?

Garanti- og Seniorordningen

Du kan indbetale til frivillig pension enten via din ansættelse eller ved selv at indbetale til pensionsordningen. 

Hvis din pensionsordning er obligatorisk, og du vælger at indbetale frivilligt bidrag til afdeling 1 eller 2 via din arbejdsgiver, må din samlede indbetaling højest udgøre 20 % af din pensionsgivende løn inkl. bidrag fra arbejdsgiver. Der er ikke noget minimum. Vælger du at indbetale engangsbeløb til afdeling 1 eller 2, skal du som minimum indbetale 300 kr. og maks. 52.600 kr. 

Hvis din pensionsordning ikke er obligatorisk, skal frivilligt bidrag til afdeling 1 eller 2 minimum være på 1.000 kr. månedligt (inkl. evt. indbetaling fra arbejdsgiver). Der er ikke noget maks. på, hvor meget du må indbetale. Bidraget til afdeling 1 eller 2 må maksimalt være 20 % af din pensionsgivende løn, hvis du indbetaler via en ansættelse, og 10.000 kr. om måneden hvis du indbetaler selv. Vælger du at indbetale engangsbeløb til afdeling 1 eller 2, skal du som minimum indbetale 300 kr. og maks. 52.600 kr.

Hvis du udelukkende indbetaler til afdeling 3, skal indskuddet minimum være 300 kr. uanset, om det er månedligt bidrag (inkl. evt. indbetaling fra arbejdsgiver) eller et engangsbeløb. Her er der ikke noget maks. på, hvor meget du må indbetale.

3 i 1 Livspension

Du kan indbetale til frivillig pension enten via din ansættelse eller ved selv at indbetale til pensionsordningen. 

Hvis din pensionsordning er obligatorisk, og du vælger at indbetale frivilligt bidrag til afdeling 1 eller 2 via din arbejdsgiver eller selv, er der intet maks. eller minimum for indskuddet, uanset om det er et månedligt bidrag eller engangsbeløb.

Hvis din pensionsordning ikke er obligatorisk, og du vælger at indbetale et frivilligt månedligt bidrag til afdeling 1 eller 2 via din arbejdsgiver eller selv, så skal indskuddet minimum være 750 kr. (plus betalingen for gruppedækninger). Der intet maks. for indbetalingen. Vælger du selv at indbetale et engangsbeløb til afdeling 1 eller 2, er der intet maks. eller minimum for indskuddet.

Hvis din pensionsordning ikke er obligatorisk, og du vælger at indbetale et frivilligt månedligt bidrag til afdeling 3 via din arbejdsgiver eller selv, så skal indskuddet minimum være 750 kr. (plus betalingen for gruppedækninger). Der intet maks. for indbetalingen. Vælger du selv at indbetale et engangsbeløb til afdeling 3, er der intet maks. eller minimum for indskuddet.

Hvor meget må jeg indskyde til Frivillig pension?

Garanti- og Seniorordningen

Til en pensionsordning i afdeling 1 eller 2 kan du indbetale et årligt beløb på mellem 300 kr. og 52.600 kr. (2020 tal) efter arbejdsmarkedsbidrag (AMB).

Til en pensionsordning i afdeling 3 er der ingen øvre grænse, men indskuddet skal minimum være 300 kr.

3 i 1 Livspension

Til en pensionsordning i afdeling 1 eller 2 er der intet max eller minimum for indbetalingen.

Til en pensionsordning i afdeling 3 er der intet max eller minimum for indbetalingen.

Du kan ringe til os på 77 55 67 04 for rådgivning om ekstra indbetaling og Frivillig pension.

Hvad er fordelen ved at betale mere?

Med egen indbetaling til din pensionsordning i ISP, får du en række fordele:

  • Du forbedrer din pensionsordning og/eller dine dækninger
  • Du betaler ikke yderligere administrationsomkostninger
  • Du betaler mindre i skat, da næsten alle indbetalinger er fradragsberettigede

Hvor meget mere får jeg i pension?

Se hvor meget du kan forvente at få i pension, hvis du indbetaler ekstra.

Læs mere

Hvor meget kan jeg spare i skat?

Se eksempler på, hvor meget du kan spare i skat, hvis du indbetaler ekstra til pension.

Læs mere

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om ekstra indbetaling (Frivillig pension), er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på 77 55 67 04.