Image No Description

Om ISP

ISP Pension er en pensionskasse, der tegner pensionsordninger for teknikum- og diplomingeniører. Pensionskassen tilbyder pensionsordninger, der bygger på troværdighed,  er uafhængig af særinteresser, og som sikrer medlemmerne og deres nærmeste pårørende økonomisk tryghed. Pensionskassens idégrundlag tager udgangspunkt i følgende målsætning: Pensionskassen ønsker at levere en god og bredt dækkende pensionsordning til medlemmerne. Pensionskassen sætter fokus på medlemmerne og deres behov for både kollektive og individuelle pensionsordninger. Pensionskassen ønsker at være stabil, fleksibel og serviceorienteret med høj kvalitet i rådgivningen.