Pensionskassens vedtægter

ISP Pensions vedtægter indeholder blandt andet informationer om selskabets formål samt retningslinjer for generalforsamling og bestyrelsens sammensætning. Vedtægterne er sidst ændret og godkendt i april 2023. 

Pensionskassens vedtægter