Urafstemning 2021

På generalforsamlingen i ISP den 28. april 2021 var bestyrelsesmedlem Michael Herold på valg og søgte genvalg. Marc Fussinger stillede også op til posten. I henhold til bestyrelsens vedtægter blev valget derfor sendt til urafstemning i perioden 11. maj – 1. juni 2021 blandt alle pensionskassens medlemmer.

Valget stod mellem Michael Herold, der var opstillet af bestyrelsen, og Marc Fussinger, der var opstillet af medlemmer. 9,2 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget i urafstemningen, og nu er de i alt 1.030 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  • 521 stemmer på Michael Herold
  • 509 stemmer på Marc Fussinger

Det betyder, at Michael Herold er genvalgt til ISPs bestyrelse. Han er uddannet bygningsingeniør og har været medlem af bestyrelsen i 12 år. Han har desuden været ISPs repræsentant i udvalget for ansvarlige investeringer siden 2019.

Bestyrelsen består af flg. medlemmer:

  • Lars Bytoft (formand)
  • Lars Kehlet Nørskov (næstformand)
  • Søren Skibstrup Eriksen
  • Michael Herold
  • Lisa Frost Sørensen
  • Peter Kjær Østergaard

Læs om de to kandidater

Der er to kandidater til den ledige bestyrelsespost:

Marc Fussinger (opstillet af medlemmer) 
Michael Herold (opstillet af bestyrelsen)

Læs kandidaternes valgoplæg her (valgbrochure)

Resultatet af afstemningen

Når alle stemmer er talt, vil resultatet blive offentliggjort her på siden i starten af juni 2021.

Alle stemmer vil blive talt op af pensionskassens interne revisorer.

Generalforsamling 2021

Vil du vide mere om generalforsamling 2021, kan du se indkaldelse mm her

Læs også nyheden: Opbakning til bestyrelsen på årets generalforsamling

Du kan se pensionskassens nuværende bestyrelse her