Generalforsamling 2020

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører udskyder generalforsamlingen til 18. maj på grund af COVID-19

Opdateret 7. april 2020
Desværre er vi nødt til at udskyde generalforsamlingen den 29. april 2020 pga. situationen omkring COVID-19. Vi vurderer, at det er det rigtige at gøre på et tidspunkt, hvor myndighedernes retningslinjer forbyder forsamlinger over 10 personer. Regeringen har den 6. april 2020 præsenteret en gradvis åbning af samfundet og da forsamlingsforbuddet på 10 personer er forlænget til den 10. maj, er det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen den 29. april 2020.

Vi har derfor valgt at udskyde generalforsamlingen til den 18. maj 2020 for forhåbentlig at kunne afvikle generalforsamlingen på denne dato. Generalforsamlingen afholdes i pensionskassens lokaler på Tuborg Havnevej i Hellerup. Indsendte medlemsforslag vil fortsat være optaget på dagsordenen. Indkaldelse vil blive udsendt 2-4 uger før generalforsamlingen den 18. maj 2020.

Dagsorden for generalforsamlingen, årsrapport 2019 mm. vil samtidig ligge klar på disse sider.

Generalforsamling og Corona

Pensionskassen følger løbende med i myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19 og de påvirkninger det måtte give på afviklingen af generalforsamlingen i maj. Det er pensionskassens holdning, at generalforsamlingen afvikles, medmindre det går imod myndighedernes anbefalinger eller forbud. Generalforsamlingen afvikles under alle omstændigheder uden forplejning, mulighed for rådgivning og oplæg inden generalforsamling. Pensionskassen opfordrer til, at du afgiver fuldmagt og dermed undgår at deltage fysisk. 

Såfremt det på et senere tidspunkt skulle vise sig, at det også vil være urealistisk at afvikle generalforsamlingen den 18. maj 2020, vil vi udmelde en ny dato.

Har du et forslag?

Fristen for at fremsætte et forslag på generalforsamling 2020 er udløbet. Du er velkommen til at fremføre et emne under punktet ”øvrige”, men det vil ikke kunne vedtages.

Denne side opdateres løbende med informationer om generalforsamling 2020.