Bestyrelsesvalg 2023

På generalforsamlingen i ISP den 27. april 2023 var bestyrelsens næstformand Lars Kehlet Nørskov (opstillet af bestyrelsen) på valg og søgte genvalg. Marc Fussinger (opstillet af medlemmer) stillede også op til posten som bestyrelsesmedlem. I henhold til bestyrelsens vedtægter blev valget derfor sendt til urafstemning i perioden 10. maj - 24. maj 2023 kl. 11.59 blandt alle pensionskassens medlemmer. Valget foregik digitalt.

Resultatet af afstemningen

8,3 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har deltog i urafstemningen, og de i alt 871 stemmer fordelte sig således:

  • 372 stemmer på Marc Fussinger
  • 499 stemmer på Lars Kehlet Nørskov

Det betyder, at Lars Kehlet Nørskov er genvalgt til ISPs bestyrelse. Han er uddannet svagstrømsingeniør og har været bestyrelsesmedlem i ISP i 15 år – det meste af tiden som næstformand. Han har desuden været medlem af Udvalget for ansvarlige investeringer siden 2019.

Bestyrelsen består af flg. medlemmer:

  • Lars Bytoft (formand)
  • Lars Kehlet Nørskov (næstformand)
  • Cay Holst Jensen
  • Michael Herold
  • Lisa Frost Sørensen
  • Peter Kjær Østergaard

Læs om de to kandidater

Der var to kandidater til bestyrelsesposten:

  • Marc Fussinger (opstillet af medlemmer)
  • Lars Kehlet Nørskov (opstillet af bestyrelsen)

Læs kandidaternes valgoplæg her (valgbrochure)

Generalforsamling 2023

Vil du vide mere om generalforsamling 2023, kan du se indkaldelse m.m. her.

Du kan se pensionskassens nuværende bestyrelse her.