Årsrapporter

Her kan du se de seneste årsrapporter og halvårsrapporter.

ISP Pension offentliggør årsrapporter på hjemmesiden efter bestyrelsens godkendelse. Her kan du læse de seneste års/halvårsrapporter:

Se årsrapport 2021

Metodebeskrivelse ÅOK/ÅOP

ISP arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning.

Læs mere

Rapport om solvens og finansiel situation

I følge EU's Solvens II-forordning skal ISP offentliggøre en rapport om forhold af betydning for solvens og den finansielle situation.

Læs mere

Samfundsansvar

Her finder du den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

Læs mere