Aktiver

De samlede aktiver i ISP Pension udgjorde ved udgangen af 2020 18,4 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.202018,4 mia. kr.
31.12.201918,7 mia. kr.
31.12.201816,4 mia. kr.
31.12.201717,0 mia. kr.
31.12.201616,7 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over aktiebeholdningen i ISP. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for ISP pr. 31. december 2021.

Kreditliste - erhvervsobligationer

Her finder du en oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationerne i ISP. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for ISP pr. 21. april 2022.