Aktiver

Se samlede aktiver og ISPs beholdning af aktier, obligationer og andre investeringer 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.202217,5 mia. kr.
31.12.202119,6 mia. kr.
31.12.202018,4 mia. kr.
31.12.201918,7 mia. kr.
31.12.201816,4 mia. kr.

Beholdning af aktier, obligationer m.v.

Listerne opdateres minimum 2 gange årligt.

Aktiebeholdning

Oversigt over beholdning af børsnoterede aktier.

Aktiebeholdning pr. 30. september 2022

Obligationsbeholdning

Oversigt over beholdningen af obligationer fra stats-, supranationale- og realkreditudstedere.

Obligationsbeholdning pr. 30. september 2022

Kreditinvesteringer inkl. erhvervsobligationer

Oversigt over kreditinvesteringer inkl. erhvervsobligationer.

Kreditinvesteringer inkl. erhvervsobligationer pr. 30. september 2022

Ejendomme

Oversigt over beholdningen af investeringer i ejendomme (fonde og direkte).

Investeringer i ejendomme pr. 30. september 2022

Infrastruktur

Oversigt over beholdningen af investeringer i infrastruktur (fonde og direkte).

Investeringer i infrastruktur pr. 30. september 2022

Private equity og skov

Oversigt over beholdningen af investeringer i private equity (fonde), skov og naturgenopretning.

Investeringer i private equity og skov pr. 30. september 2022

Diverse alternative investeringer

Oversigt over beholdningen af diverse alternativer, herunder global macro hedge fonde.

Diverse alternative investeringer pr. 30. september 2022