Aktiver

De samlede aktiver i ISP Pension udgjorde ved udgangen af 2019 18,7 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.201918,7 mia. kr.
31.12.201816,4 mia. kr.
31.12.201717,0 mia. kr.
31.12.201616,7 mia. kr.
31.12.201516,0 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over den aktieportefølje, som Sampension Administration A/S administrerer. Oversigten opdateres to gange årligt.

Aktiebeholdning for ISP pr. 30. juni 2020.