Image No Description

Ansvarlige investeringer

"Ansvarlighed i investeringerne er en forudsætning for at kunne skabe et langsigtet højt afkast, som er det grundlæggende formål, når vi investerer". Hasse Jørgensen, administrerende direktør i ISP.

Klimaforandringerne er en kendsgerning og ISP støtter op om Paris-aftalen. Derfor vil vi reducere klimaaftrykket fra vores aktieinvesteringer år for år. Vi går i dialog med de virksomheder, som vi investerer i, for at påvirke dem til at blive mere bæredygtige. På den måde gør vi vores indflydelse gældende. Hvis virksomheder ikke kan leve op til vores krav på klimaområdet, vil de komme på vores eksklusionsliste. Vi investerer ikke i virksomheder, der overtræder vores politik for ansvarlige investeringer.

Klimarapportering – TCFD

Som langsigtet investor forholder vi os løbende til risici og muligheder ved klimaforandringer. Læs klimarapporteringen om, hvordan vi arbejder med klimarelaterede finansielle risici i investeringerne for de fire parter i administrationsfællesskabet. Rapporten er baseret på det rammeværk, som TCFD (fælles arbejdsgruppe for G20-landene) har opstillet i forbindelse anbefalinger til investorer og supplerer fællesskabets ESG-rapport om ansvarlige investeringer. Læs rapporten for 2022 (PDF)

Information om integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser

Bæredygtighedsrisici er en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed som, hvis den opstår, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Bæredygtighedsrisici handler altså om et udvalg af de risici, som kan give tab på en investering, f.eks. en pensionsopsparing.

Læs mere om bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser