Image No Description
Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Eksklusioner - lande og selskaber

ISP har ekskluderet en række lande og selskaber, der ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer*. 

Ekskluderede lande

ISP investerer ikke i statsobligationer eller statsejede virksomheder i disse 22 lande.

Læs mere

Ekskluderede selskaber

Sampension-fællesskabet har ekskluderet 271 selskaber pr. 1. juli 2023. ISP ønsker ikke at investere i virksomheder, der påvirker klimaet mest negativt, og som også er mest udfordret i en omstilling til en lav-emissionsøkonomi. Hertil kommer en række selskaber, der er på listen grundet konventionsbrud eller brud på vores politik for ansvarlige investeringer. 

Læs mere

*Eksklusionslisten dækker alle investeringer i børsnoterede selskaber, hvor Sampension-fællesskabet har direkte kontrol med investeringerne, og dermed kan begrænse investeringsuniverset. For investeringer via eksterne forvaltere i kollektive investeringsenheder, der rejser kapital fra flere investorer (f.eks. indeksbaserede ETF’er), er det ikke muligt at gennemtvinge begrænsninger i investeringsuniverset, og Sampension-fællesskabet kan derfor være indirekte eksponeret til selskaber på eksklusionslisten.

Denne type investeringer er en meget begrænset andel af de samlede investeringer og andelen af indirekte investerede selskaber i konflikt med eksklusionslisten anslås for nuværende at udgøre mindre end 0,1% af nettoinvesteringsaktiverne.

Investeringer af denne type anvendes primært som risiko- og likviditetsstyringsinstrumenter og i forbindelse med rebalancering af porteføljen pga. ændringer i sammensætningen af alders- og risikoprofiler blandt medlemmer og anvendes kun, hvor det ikke er muligt eller økonomisk rentabelt at etablere egne investeringsenheder med fuld kontrol.