Image No Description
Arrow Left
Ansvarlige investeringer

ESG-nøgletal giver sammenlignelighed og gennemsigtighed

Pensionskassen har valgt at støtte pensionsbranchens ønske om en fælles standard og offentliggøre en oversigt over ESG-nøgletal efter den branchehenstilling, der er offentliggjort af F&P som en udløber af regeringens klimapartnerskab for den finansielle sektor.

  ESG-nøgletallene viser bl.a. følgende:

  • Porteføljens klimaaftryk falder fortsat i 2022. Således er den totale CO2 udledning for børsnoterede aktier reduceret med 19 pct. siden 2021 – se afsnittet om ansvarlige investeringer.
    
  • Der har været 1.237 dialoger vedrørende klimarelaterede emner og 1.414 dialoger i alt. Heraf har Sampension-fællesskabet været lead eller co-lead på 13 dialoger vedr. klima – og 27 dialoger i alt.

  Læs mere om nøgletal og definitioner i Redegørelse for samfundsansvar 2021.


  1. Opgørelsesmetoden er ændret i henhold til Erhvervsstyrelsens nye vejledning, så tallene for 2022 er ikke sammenlignelige med tallene før 2022.


  1. På grund af ændring i opgørelsesmetode har det ikke været muligt at beregne sammenligningstal for 2019.
  2. Udledningen for de respektive aktivklasser er opgjort første gang for 2022. Det har ikke på opgørelsestidspunktet været muligt at beregne sammenligningstal for årene 2019, 2020 og 2021 pga. manglende data. Der henvises til metodebeskrivelsen sidst i denne redegørelse for beskrivelse af opgørelsesmetode og anvendte beregningsmodeller.
  3. CO2-udledningen fra statsobligationer og supranationals indgår ikke i det samlede carbon footprint, da beregningerne for denne aktivklasse ikke er direkte sammenlignelige.


  1. På grund af ændring i opgørelsesmetode har det ikke været muligt at beregne sammenligningstal.