Nøgletal

Her finder du udvalgte hoved- og nøgletal for ISP Pension. Du kan finde flere informationer i årsrapporterne.

Udvalgte hovedtal (mio. kr)201920182017
Medlemsbidrag369397379
Pensionsydelser792832
798
Investeringsafkast før skat1.520-101915
Pensionshensættelser, i alt
16.34915.283
15.850
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt102915
Aktiver i alt
18.69516.395 
17.036
Omkostninger201920182017
Omkostningsprocent af hensættelser0,06 %0,19 %0,09 %
Omkostninger pr. forsikret*722 kr.2.064 kr.1.035 kr.

*) Nøgletallet viser pensionskassens gennemsnitlige omkostninger pr. forsikret. Nøgletallet er ikke et udtryk for, hvad det enkelte medlem betaler af omkostninger, dette fremkommer af ÅOP/ÅOK.

Afkast

Se alle afkast for forskellige produkter og risikoprofiler