Nøgletal

Her finder du udvalgte hoved- og nøgletal for ISP Pension. Du kan finde flere informationer i årsrapporterne.

Udvalgte hovedtal (mio. kr)2020201920182017
Medlemsbidrag369369397379
Pensionsydelser-796-792-832
-798
Investeringsafkast før skat6381.520-101915
Pensionshensættelser, i alt
16.51816.34915.283
15.850
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-6-10-29-15
Aktiver i alt
18.41018.69516.395 
17.036
Omkostninger2020201920182017
Omkostningsprocent af hensættelser0,04%0,06 %0,19 %0,09 %
Omkostninger pr. forsikret*480 kr.722 kr.2.064 kr.1.035 kr.

*) Nøgletallet viser pensionskassens gennemsnitlige omkostninger pr. forsikret. Nøgletallet er ikke et udtryk for, hvad det enkelte medlem betaler af omkostninger, dette fremkommer af ÅOP/ÅOK.

Afkast

Se alle afkast for forskellige produkter og risikoprofiler