Nyheder  

2016 i ISP: Flere medlemmer og solide afkast

20. marts 2017

I 2016 voksede antallet af ISP-medlemmer, som indbetaler til pension. De medlemmer, der har valgt markedsrente, fik solide afkast på op til 6,9 pct. Omkostningerne per forsikret steg lidt, fordi ISP med nye EU-regler må bruge flere penge på administration.

ISP’s 2016 blev et år i plus – både når det gælder medlemstal og afkast fra investeringerne. På bundlinjen står, at ISP er en sund pensionskasse med et kapitalgrundlag, som er mere end tre gange større, end hvad loven kræver.

”Bestyrelsen og jeg er tilfredse med udviklingen. Især glæder vi os over, at antallet af indbetalende medlemmer vokser. Og at afkastene – efter et knap så spændende 2015 – er tilbage på det høje niveau, som medlemmerne har været vant til,” siger Karin Elbæk Nielsen, adm. direktør i ISP.

”Vores tilfredshedsmåling fra sommeren 2016 viser, at ISP-medlemmer er mere tilfredse end pensionskunder generelt. Jeg er glad for, at vi kan kvittere med et godt resultat,” fortsætter hun.

Herunder får du tre vigtige konklusioner fra 2016-regnskabet. Du kan finde hele regnskabet her.

1. Medlemsfremgangen fortsætter

Ved udgangen af 2016 havde ISP 12.393 medlemmer, hvoraf mere end to tredjedele endnu ikke var gået på pension. På et år er det samlede medlemstal vokset med 1,7 pct., mens antallet af medlemmer, som indbetaler, isoleret set er vokset med 0,6 pct.

”Bestyrelsen har fokus på medlemsvækst, og det er positivt og vigtigt, at vi har fået vendt et lille fald i antallet af aktive medlemmer til en stigning,” siger Karin Elbæk Nielsen.

2. Solide afkast trods hård start

2016 lagde fra land med bratte kursfald, men aktierne tog senere en optur. Årets afkast endte solidt i plus, og ISP’s investeringer lå godt i sammenligningen med konkurrenterne.

Tre ud af fire ISP-medlemmer er i Markedsrenteordningen, hvor forrentningen af opsparingen direkte følger udviklingen på de finansielle markeder. I 2016 fik de solide afkast på mellem 5,2 og 6,9 pct.

”Pensionsopsparing er en langsigtet investering, og afkast skal derfor altid ses i et længere perspektiv. Jeg er meget tilfreds med, at vi ligger godt, uanset om vi kigger et enkelt år eller en længere årrække tilbage,” siger Karin Elbæk Nielsen.

Læs mere om afkast og investeringer i markedsrente

I Garantiordningen og Seniorordningen opnåede ISP også pæne afkast på henholdsvis 8,7 pct. og 5,2 pct. Her gav rentefald gevinster, da ISP har afdækket sig mod faldende renter. Til gengæld betyder en lavere rente, at ISP må afsætte flere penge til fremover at overholde de garantier, som medlemmerne har.

Medlemmerne i Garantiordningen får ikke afkastet direkte, da det anvendes til at finansiere garantier og længere levetider. I stedet får de en depotrente på 2,0 pct. efter skat som i de foregående år.

3. Nye EU-regler er indarbejdet

2016 var første år med EU-regelsættet Solvens II. ISP og alle andre pensionsselskaber skal leve op til nye og skrappere krav om blandt andet risikostyring og kapitalbehov. Det betyder også, at ISP skal bruge flere ressourcer på at rapportere til Finanstilsynet.

”Omkostningerne per forsikret steg derfor en smule i 2016. Alligevel har vi fra nytår sænket det gebyr, som vores medlemmer betaler af deres samlede opsparing. Gebyret er nu på 0,03 pct., hvilket er 60 pct. mindre, end da vi outsourcede administrationen til AP Pension i 2013,” siger Karin Elbæk Nielsen.

Læs også: ISP sænker omkostningerne

ISP’s kapitalgrundlag var ved udgangen af 2016 på 962 mio. kr., mens solvenskapitalkravet var på 294 mio. kr. Det betyder, at ISP er en robust pensionskasse med en solvensdækning på 327 pct.