Nyheder  

Årets afkast er mærket af corona

15. januar 2021

2020 har også investeringsmæssigt været et usædvanligt år, og corona har sat et tydeligt aftryk på årets afkast, som samlet set er landet på 2,6 pct. for medlemmer i markedsrente og 1,8 pct. før renteafdækning og 7,9 pct. efter for medlemmer i gennemsnitsrente.

Afkastet for ISP medlemmer i markedsrente er samlet set endt på 2,6 pct. for 2020.

”Der er heldigvis langt til de tocifrede negative afkast, vi oplevede i foråret, men vi anerkender, at slutresultatet kunne have set bedre ud,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Et medlem med op til 15 år til pension med moderat risiko opnåede 2,7 pct. i afkast, mens det for en tilsvarende opsparer på vej på pension lå på 2,5 pct.

År til pension301550
Lav2,4%2,4%2,2%1,9%
Moderat2,7%2,7%2,6%2,5%
Høj2,8%2,8%2,8%2,7%

I gennemsnitsrenteporteføljen var afkastet 1,8 pct. for året før renteafdækning og 7,9 pct. efter renteafdækning.

Det lave afkast skyldes overvægt af value-aktier, undervægt af obligationer og en portefølje af alternative investeringer, der er under opbygning. De tre faktorer tilsammen var ikke den bedste kombination i første halvår, hvor covid-19, og heraf følgende massive stimuli fra centralbanker og finanspolitik, skabte store vindere og tabere på de finansielle markeder.

Alternative investeringer dækker over investeringer i eksempelvis unoterede aktier, ejendomme, infrastruktur og skovdrift, som ISP i disse år er ved at opbygge en beholdning af.

”Det er en proces, som er kommet godt fra start, men som strækker sig over en længere årrække. Derfor er ISP’s afkast på alternative investeringer anderledes – og lavere end for eksempel Sampensions,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

I 2020 steg prisen på vækst-aktier endnu mere, og modsat faldt den på value-aktierne. Det er ikke ualmindeligt, at vækst- og value-aktier stiger og falder i forhold til hinanden, men i løbet af 2020 var forskellen i afkast oppe på omkring 30 pct.

”Det er en uhørt stor forskel, som aldrig er blevet set før, og selv små forskelle i pensionsselskabernes aktiebeholdninger ved indgangen til 2020 gav store forskelle i pensionsselskaberne aktieafkast i specielt første halvår af 2020,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at ISP har fastholdt sin investeringsstrategi gennem 2020 og fortsat fastholder en overvægt af value-aktier.