Nyheder  

God debat viste medlemsdemokratiets styrker på årets generalforsamling

6. maj 2019

Nye aftaler, ændring af regulativer og investeringer var nogle af emnerne, der blev debatteret på ISP’s generalforsamling, hvor mange medlemmer aktivt tog del i debatten.

Generalforsamlingen fandt i år sted den 25. april 2019 hos Comwell Kolding. 66 medlemmer deltog, mens 103 var repræsenteret ved fuldmagt. Bestyrelsens forslag om regulativændringer optog en del af debatten ved generalforsamlingen, hvor også transparens og aktivt ejerskab blev grundigt diskuteret.

Middagen var i år, ligesom sidste år, henlagt til efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsesformand Lars Bytoft klokken 17.00 bød velkommen, inden advokat Jan Børjesson blev valgt til dirigent.

Et par højdepunkter fra bestyrelsesarbejdet i 2018

I bestyrelsens mundtlige beretning fremhævede Lars Bytoft en række punkter, som prægede bestyrelsesarbejdet i 2018:

 • Ny administrationsaftale – I 2018 indgik ISP en aftale med Sampension om administrationen af ISP med virkning fra den 1. juli 2019
 • Levetider – ISP medlemmerne lever længere. Medlemmernes depoter påvirkes ikke af den længere levetid, men pengene skal strække sig over længere tid
 • Ikke flere nye medlemmer fra det offentlige – IDA har besluttet, at ISP ikke skal have flere nye medlemmer fra det offentlige
 • Afkast – 2018 bød på afkast, der nominelt ikke var tilfredsstillende, men alligevel blandt de bedste i branchen
 • Nye muligheder – Sammenlægning af regulativer
 • Omkostninger – ISP’s omkostninger står til at falde, når administrationsaftalen med Sampension træder i kraft
 • Fremtid – ISP har indgået en hensigtserklæring om en fælles pensionskasse for akademikere

Ny aftale passer godt til ISP

Ikke mindst ISP’s nye administrationsaftale med Sampension fik en række ord med på vejen fra bestyrelsesformand Lars Bytoft.

- Sampension har udviklet et koncept for administration af selvstændige pensionskasser, som passer rigtig godt til ISP. Sammen med de over 300 mia. kroner, som Sampension har under forvaltning, giver det nemlig væsentlige stordriftsfordele - herunder lave investeringsomkostninger og administrationsomkostninger, samtidig med at mulighederne for personlige og digitale services stiger markant, sagde Lars Bytoft om administrationsaftalen, der træder i kraft fra den 1. juli 2019.

Bestyrelsesformanden fik også sat gang i snakken blandt medlemmerne i forbindelse med forslaget om regulativændringer.

- Det vil være et stort skridt i retning af at give alle ISP’s medlemmer langt bedre muligheder for at kunne sammensætte deres pensionsordning, så den passer præcist til dem og deres egne behov i respekt for fællesskabet. Som det er i dag, er det kun medlemmerne af Regulativ 4, der kan justere på størrelsen af deres invalidepension, ægtefællepension og børnepension, sagde Lars Bytoft om regulativændringerne.

Egenkapitalen voksede

Efter et par uddybende spørgsmål og bemærkninger til formandens beretning gennemgik ISP’s direktør, Karin Elbæk Nielsen, regnskabet for 2018. Regnskabet viser et overskud på 21 mio. kroner. Efter gennemgangen af årsregnskab, resultatopgørelse, balance og nøgletal blev det enstemmigt godkendt.

Læs mere om regnskabet her

Regulativændringer på dagsordenen

Efter formandens beretning og godkendelsen af årsregnskabet var det tid til behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.

Først blev tre forslag fra bestyrelsen behandlet.

Det første forslag handlede om enkelte specifikke ændringer af vedtægten. Herefter blev forslaget om regulativændringer behandlet. De foreslåede ændringer vil betyde, at ISP’s fire regulativer fremadrettet bliver samlet under ét nyt og samlet regulativ. Forslaget tiltrak sig stor opmærksomhed blandt medlemmerne og fik flere op på talerstolen.

Karin Elbæk Nielsen gjorde det klart, at ændringerne giver nye muligheder.

- Det vigtige er, at ordningerne basalt set er uændrede, medmindre man ønsker noget andet. Det er ikke sådan, at hvis man har en ægtefællepension i dag, så har man den ikke efter regulativændringerne. Man har bare mulighederne for at ændre på det. Så er der nogle, der mister nogle dækninger. Dækninger, som ikke anvendes af mange, eller hvor de nye muligheder kan erstatte nogle af dem. Jo færre dækninger, der er, jo nemmere og billigere er administrationen, sagde Karin Elbæk Nielsen.

Bestyrelsesformand Lars Bytoft erkendte, at ændringerne af regulativerne er en kompliceret størrelse.

- Jeg kan godt forstå, hvis I synes, det er lidt vanskeligt og teknisk. De drøftelser har vi også haft i bestyrelsen. Vi har haft et efterslæb, da vi har haft mange ordninger og regulativer. Det har vi gerne villet gøre noget ved. Den mulighed har vi her, hvor det giver os nogle muligheder, uden at det koster os noget. Måske er ordet muligheder det vigtige for os. Vi gør ikke noget, men folk har mulighed for at kunne gøre noget andet, der passer til dem selv, sagde Lars Bytoft.

Efter en god debat om regulativændringerne afgav medlemmerne skriftlige stemmer, hvor de gav deres mening til kende.

Herefter blev det tid til behandling af forslaget om lønpolitik, der bestod af to dele. Første del er uændret bortset fra datoer, i forhold til den nuværende lønpolitik, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2018. Anden del af lønpolitikken er gældende fra den 1. juli 2019 og følger lønpolitikken fra Sampensions Administrationsselskab A/S. Ligeledes skulle honoraret til bestyrelsen behandles. Bestyrelsen indstillede uændrede honorarsatser gældende fra den 1. maj 2019.

Herefter blev det tid til behandling af forslag fra medlemmer. Der var kommet forslag om følgende:

 • Et mistillidsvotum til bestyrelsen
 • Dagsordener og referater af bestyrelsesmøder skal være offentligt tilgængelige
 • Forslag vedrørende transparens og aktivt ejerskab
 • Udøvelse af aktivt ejerskab i fossile selskaber
 • Forslag om styrket tilgang til ansvarlig skat

Forslagsstiller til de to første forslag var ikke til stede på generalforsamlingen, mens repræsentanter for de grupper af medlemmer, der havde stillet de tre efterfølgende forslag, motiverede forslagene yderligere fra talerstolen. Forslagene blev grundigt diskuteret og sendt til afstemning. På samtlige medlemsforslag anbefalede bestyrelsen et nej, og flertallet på generalforsamlingen valgte at følge bestyrelsens indstillinger til forslagene.

Som sidste punkt blandt forslagene foreslog bestyrelsen, at generalforsamlingen i 2020 bliver holdt i Storkøbenhavn.

Bestyrelsesformand genvalgt

Generalforsamlingen skulle vælge et bestyrelsesmedlem for perioden 2019-2022. Lars Bytoft, der har været bestyrelsesformand siden 2011, opnåede genvalg til bestyrelsen.

Tre timer og ti minutter efter at bestyrelsesformand Lars Bytoft bød velkommen til generalforsamlingen, takkede han dirigent Jan Børjesson for en god generalforsamling. Og han beklagede, at generalforsamlingen havde taget længere tid end forventet, men som Lars Bytoft konstaterede, så viser det styrken ved medlemsdemokratiet.

- Demokratiet har den fantastiske pris, at det tager den tid, som det skal tage. Jeg er glad for, at I gav mig støtte til at fortsætte tre år mere. Jeg skal, sammen med bestyrelsen, gøre mit bedste for, at vi får lavet nogle gode pensioner til jer, sagde Lars Bytoft som afslutning til medlemmerne, der deltog ved generalforsamlingen.

Fakta: Det blev vedtaget

 • Vedtægtsændringer
 • Regulativændringer
 • Lønpolitik
 • Forslag om honorarsatser til bestyrelsen
 • Generalforsamlingen afholdes i 2020 i Storkøbenhavn

Fakta: De blev valgt

 • Lars Bytoft blev genvalgt som bestyrelsesformand for perioden 2019-2022
 • PriceWaterhouseCoopers blev valgt som ny statsautoriseret revisor
 • Just Benner Knudsen blev genvalgt som medlemsrevisor

Se hele bestyrelsen her