Nyheder  

Årsresultat: 2018 bød på vækst, men afkast i minus

22. marts 2019

I 2018 voksede medlemmernes indbetalinger til ISP. Men finansmarkederne var ramt af stormvejr, og de fleste medlemmer på Markedsrenteordningen fik derfor negative afkast. Trods aktiernes bølgegang står ISP økonomisk stærkt.

En længere årrække med vækst i ISP fortsatte gennem 2018, hvor pensionskassen netto bød velkommen til godt 150 nye medlemmer. Samtidig voksede indbetalingerne med 4,6 pct. i forhold til 2017. Andelen af pensionister steg også svagt, og pensionisterne udgør nu cirka 40 pct. af medlemsskaren.

Tallene optræder i ISP’s netop offentliggjorte årsregnskab, som du kan læse i fuld længde her.

For de fleste medlemmer var det især afkastene, der i 2018 skilte sig markant ud fra de foregående år. For efter to år med høje afkast tog aktierne et dyk.

– På tværs af pensionsselskaberne var 2018 et vanskeligt investeringsår. I sammenligning med branchen generelt opnåede ISP fornuftige afkast, men i absolutte tal er der tale om lave eller endda negative afkast. Set i lyset af turbulensen på aktiemarkederne finder bestyrelsen afkastet acceptabelt relativt set, mens afkastet nominelt ikke er tilfredsstillende for medlemmerne. Som medlem er det aldrig sjovt at opleve en negativ forrentning, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Læs også: Høj bølgegang slår igennem på afkastene

Markedsrente bedst over fem år

Samlet set endte afkastet i markedsrente på -1,6 pct. (før skat). Det tal dækker over udsving fra +1,0 pct. (medlemmer med lav aktieandel) til -4,1 pct. (medlemmer med høj aktieandel). Garantiordningens medlemmer er beskyttet af deres garantier, og de mærker derfor ikke afkastene direkte på deres pensionsudbetalinger.

– Udviklingen i 2018 ændrer ikke ved, at markedsrente stadig har været det bedste valg over en længere årrække. I perioden 2014-2018 har medlemmerne på Markedsrenteordningen i gennemsnit fået cirka 3,7 pct. i afkast efter skat. Til sammenligning får medlemmer på Garantiordningen 2,0 pct. i årlig depotrente, siger Karin Elbæk Nielsen.

Læs mere om afkast i denne artikel, hvor du også kan se, at starten på 2019 har været anderledes positiv.

Høje engangsomkostninger i 2018

Fra juli 2019 overtager Sampension administrationen af ISP-medlemmernes pensionsordninger. Og det har påvirket årsresultatet for 2018. Årets omkostninger er steget, hvilket skyldes engangsudgifter i forbindelse med en ny aftale omkring medlemssystemet.

– Planen var at afskrive de omkostninger over en periode, men da ISP’s nuværende medlemssystem ikke skal anvendes efter overgangen til Sampension, blev der i stedet tale om en straksafskrivning i 2018. På trods af disse omkostninger, som vi fik indregnet i business casen ved overgangen til Sampension, er det økonomisk set en god idé at indgå samarbejde med Sampension, fastslår Lars Bytoft, bestyrelsesformand i ISP.

Som medlem i ISP har du ikke oplevet stigningen i omkostninger på din ordning. Her er omkostningerne de samme i 2019, som de var i 2018 – og samtidig er dine gruppelivsdækninger blevet billigere.

Læs også: Se, hvad du betaler i omkostninger i 2019

Egenkapitalen er vokset yderligere

Selvom pensionsudbetalingerne i 2018 voksede mere end indbetalingerne, og det samlede investeringsafkast endte i minus, kunne ISP notere sig et positivt resultat på bundlinjen. Plusset på 21 mio. kr. skyldes blandt andet, at ISP har kunnet hente gevinster på risikoresultater, samt at egenkapitalen har kunnet få den forretning, som bestyrelsen har besluttet er en fair pris for at stille kapital til rådighed i år, hvor det går mindre godt.

ISP’s egenkapital er med det positive resultat vokset yderligere og var ved årsskiftet 258 pct. af den kapital, loven kræver.

– I praksis betyder det, at ISP går ind i det nye samarbejde med Sampension som en økonomisk robust pensionskasse, siger Karin Elbæk Nielsen.