Nyheder  

Afkast i markedsrente ligger flot

18. august 2021

Pensionsordningen i markedsrente hos ISP har foreløbig givet et afkast på op til næsten 13 pct. i år, og investeringsstrategien fastholdes.

I de forskellige alders- og risikogrupper hos ISP ser billedet for afkastet for de første 7 måneder af 2021 sådan ud for medlemmer med en ordning i markedsrente:

ModeratHøjLav
25 år11,43 %12,99 %8,35 %
45 år11,43 %12,99 %8,35 %
65 år8,13 %10,59 %4,56 %

Du kan se dit afkast i markedsrente her

Afkast for garanti- og seniorordning finder du her

Fastholder fortsat investeringsstrategi

Pensionskassen valgte sidste år at fastholde sin investeringsstrategi på trods af de usædvanlige vanskeligheder på markederne, og det har givet gevinst i årets første halvdel af 2021. Det gælder især strategien for value-aktier og renteudviklingen.

Derudover fortsætter den gode performance på mange unoterede investeringer, bl.a. private equity, ejendomme og infrastruktur.

”På de globale aktier er der pæn performance fra bl.a. cykliske aktier og value-aktier i 2021. På rentesiden har porteføljen været positioneret til stigende renter. De steg også først på året, mens billedet på det seneste er vendt lidt rundt,” forklarer investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Renterne faldt væsentligt i juli måned både i USA og i Europa. Det ændrer dog ikke på det samlede billede af, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet for både korte og lange løbetider.

Centralbankerne har stor indflydelse

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at de store udpumpninger af penge fra den ekspansive pengepolitik betyder meget for prisdannelsen på de finansielle markeder, fordi den øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver driver priserne op.

”Centralbankernes valg, når det handler om at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer, betyder naturligvis meget for prisdannelsen, og der vil også fremover være nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder om den økonomiske aktivitet - og den modsatte bevægelse ved negative nyheder,” siger Henrik Olejasz Larsen.