Nyheder  

Afkast tilbage i plus

10. december 2020

Forårets nedtur på aktiemarkederne er afløst af optur til gavn for afkastet i ISP

2020 har budt på både den bedste og værste måned på aktiemarkederne over de seneste 10 år. Forårets historiske nedtur på aktiemarkederne er nu efterfulgt af en optur, som har gavnet afkastet i ISP.

Afkastet lå ved udgangen af november måned på 0,34 pct. år til dato, hvor det efter første kvartal var nede på -17,64 pct. for en pensionsopsparer i markedsrente med moderat risiko og max. 10 år til pension.

AFKASTPCT. MODERAT HØJ LAV
25 år0,34%0,17%0,63%
55 år0,34%0,17%0,63%
65 år0,80%0,50%0,89%

For pensionsopsparere med en ordning i gennemsnitsrente lå afkastet ved udgangen af november på 7,5 pct. år til dato mod 1,3 pct. efter første kvartal.

”Vi har fastholdt vores investeringsstrategi igennem krisen og begynder nu at se resultaterne. Vi glæder os over, at medlemmernes afkast igen er i plus og håber, at udviklingen fortsætter. Foreløbig ser december lovende ud,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension-fællesskabet.

Novembers gode resultater skyldes primært, at aktiemarkederne gav et højt afkast, fordi vi med de kommende vacciner forhåbentlig snart kan se en ende på covid-nedlukninger.

”Både cykliske aktier og value-aktier fik et lille opsving i november efter en lang nedtur. Det har påvirket vores performance og relative afkast positivt, og samtidig har vi nydt godt af høje afkast på bl.a. danske aktier,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

En tilsvarende, men noget mindre, udvikling kunne ses på kreditmarkederne, tilføjer han.