Nyheder  

En ekstra indbetaling i 2017 kan være penge værd

7. november 2017

Er du en af dem, der overvejer at give din pensionsopsparing et ekstra løft i årets sidste måneder? Der kan være flere skattefordele forbundet med at indbetale mere på din pensionsordning.

Nytåret nærmer sig, og det er nu, du skal overveje, om du vil betale ekstra ind på din pensionsopsparing i 2017. Sidste chance er årets sidste bankdag, fredag den 29. december, hvor ISP skal have modtaget din indbetaling.

Hvis det er din arbejdsgiver, der indbetaler, skal du give dit lønkontor besked primo december, hvis du er bagudlønnet.

Ekstra indbetaling kan give skattefordele

Ud over at du får flere penge i pension, kan ekstra indbetalinger give dig skattefordele:

  • Få en mulig skattebesparelse: Du kan trække indbetalinger til ratepension, ISP Livrente og livsvarig alderspension fra i skat. Hvis du betaler topskat, mens du arbejder, men ikke betaler topskat, når du får din pension udbetalt, sparer du penge.
  • Betal lavere skat på afkast: Afkast på pensionsopsparing beskattes med 15,3 pct., mens renterne af opsparing i banken beskattes med op til 42,7 pct.
  • Undgå at betale restskat: En ekstra indbetaling kan spare dig for at betale restskat, hvis du har forskudsregistreret en for lav indtægt i 2017.
  • Udbetaling af skattefri pension: Indbetaler du til en Aldersforsikring, vil du kunne få udbetalingen skattefrit – og hele opsparingen på én gang. Loftet for indbetaling ændres fra og med 2018. Du kan dog nå at indbetale efter de nuværende regler frem til nytår. Se mere om de nye regler her.

Ekstra indbetalinger kan du sætte ind på en pensionsordning, du allerede har, eller du kan oprette en ny ordning, uden at det koster dig mere.

På Min Pension kan du se, hvor meget du indbetaler til pension i år.

Log på Min Pension

Hvor meget kan du indbetale i 2017?

Du kan vælge at indbetale ekstra til din ratepension, ISP Livrente, livsvarig alderspension eller Aldersforsikring. I skemaet nedenfor kan du se, hvor meget du kan indbetale med skattefradrag. Har du en Aldersforsikring, kan du også indbetale på den, dog uden skattefradrag.

Pensionstype Indbetaling via din arbejdsgiver Privat indbetaling Skattefradrag
Ratepension 58.152 kr.* 53.500 kr.* Ja
ISP Livrente Ubegrænset beløb 49.300 kr.** Ja
Livsvarig alderspension på regulativ 1, 2, 3 eller 4 Ubegrænset beløb49.300 kr.** Ja
Aldersforsikring Ikke muligt 29.600 kr.*** Nej

*I 2017 kan du på en ratepension med skattefradrag maksimalt indbetale enten 58.152 kr. via arbejdsgiver eller 53.500 kr. som selvbetaler. Maksimum gælder samlet set for alle dine ratepensioner.

**Indbetaler du selv, kan du maksimalt indbetale 49.300 kr. i alt på ISP Livrente og din livsvarige alderspension med skattefradrag.

***Fra 2018 falder loftet for indbetaling til Aldersforsikring til 5.000 kr., hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder. Hvis du har mindre end fem år til din folkepensionsalder, stiger loftet til 46.000 kr.

Holder du dig inden for de nævnte grænser, får du – på ratepension, livrente og livsvarig alderspension – fradrag for det fulde beløb i topskatten i 2017, hvis ISP modtager din indbetaling senest den 29. december 2017.

Sådan gør du

Send en mail til isp@isp.dk, hvor du oplyser dit navn, din fødselsdato, og hvilket produkt din betaling skal placeres på (fx ratepension eller livsvarig alderspension).

Hvis din arbejdsgiver indbetaler, skal du give dit lønkontor besked inden lønkørslen for november, hvis du er forudlønnet og inden lønkørslen for december, hvis du er bagudlønnet.

Indbetaler du selv, skal du overføre beløbet via netbank til ISP’s konto i Jyske Bank, reg.nr. 7593 kontonr. 0001038766.

Ønsker du at indbetale til et produkt, som du ikke har i forvejen (fx ISP livrente), udfylder du blanketten her (’Bidrag – indskud’) og mailer den til isp@isp.dk.