Nyheder  

Få svarene på det, de fleste spørger om

12. januar 2017

Hvor meget har jeg sparet op? Hvordan er jeg dækket? Hvad kan jeg ændre? Hver dag er medlemmer i dialog med ISP om pensionsopsparing og forsikringer. Se, hvad flest spørger om – og få svarene.

Pension kan være kompliceret, men heldigvis er hjælpen nær, når du er i tvivl om noget. Herunder kan du se svarene på fem af de spørgsmål om opsparing og forsikringer, som flest medlemmer stiller til ISP.

1. Hvor meget har jeg sparet op?

Du kan altid se størrelsen på din aktuelle pensionsopsparing i ISP via ISP’s Min Pension. Log på med NemID, og se din opsparing nederst til højre i skærmbilledet. Tallet opdateres hver måned.

Du kan også vælge fanen Dokumentarkiv, hvis du vil se, hvordan din opsparing har udviklet sig i de seneste år. Det fremgår af dine depotoversigter, som ISP udarbejder for hvert afsluttet kalenderår.

Hvor meget du har behov for at spare op, afhænger blandet andet af, hvilket forbrug du regner med at få som pensionist. Og om du har anden formue eller friværdi, der kan hjælpe med at finansiere dit seniorliv.

2. Hvor meget indbetaler jeg til pension?

Dine månedlige indbetalinger er typisk sammensat af et beløb fra din arbejdsgiver og et beløb, der går ud af din egen løn. Fordelingen fremgår af din lønseddel. Nogle medlemmer har valgt at skrue op for deres egen indbetaling.

Du kan se din samlede indbetaling måned for måned via Min Pension under fanen Indbetalinger. Du kan også se, hvad din arbejdsgiver har trukket i arbejdsmarkedsbidrag, og hvordan dine indbetalinger fordeler sig mellem fx livsvarig pension og ratepension.

3. Hvad kan jeg forvente at få i pension?

Du kan få et realistisk billede af din pension ved at tjekke din prognose. Den er blandt andet beregnet på baggrund af dine indbetalinger, din pensionsalder samt forventninger om dit investeringsafkast og din levealder. Jo nærmere du kommer pensionsalderen, jo mere præcis vil din prognose blive.

Du kan se din prognose via Min Pension under fanen Pensionsoversigt. Her kan du også se, hvilken forskel det gør, om du går på pension et par år før eller senere.

Læs også: Se din forventede pension

4. Hvilke forsikringer har jeg?

Forsikringer i din pensionsordning er et økonomisk sikkerhedsnet for dig og din familie, mens du arbejder. De fleste medlemmer er dækket ved invaliditet, kritisk sygdom, ulykke og død.

Du kan se dine dækninger via Min Pension under Dine Dækninger.

5. Kan jeg ændre mine dækninger?

Er du ISP-medlem på regulativ 4, kan du ændre nogle dækninger. Fx kan du fravælge ægtefællepension, hvis du bliver skilt. Og din børnedækning kan nedsættes, hvis dine børn er fyldt 21 år. Din invalidepension kan du også nedsætte. Endelig kan du indbetale ekstra til din pension og derved få højere dækninger.

På den ene side skal du sørge for, at du og din familie fortsat har råd til at betale de faste udgifter, hvis der sker dig noget alvorligt. På den anden side skal du ikke betale for dækninger, du ikke har brug for. Lavere dækninger vil betyde, at en større del af dine indbetalinger går til pension.

Via Min Pension under fanen Beregn pension kan du se, hvilke konsekvenser det har, hvis du foretager ændringer. Hvis du gerne vil vide, om du med fordel kan ændre noget, så kontakt ISP MedlemsService.

Hvad hvis jeg har andre spørgsmål?

Som du kan læse af svarene ovenfor, finder du oplysninger om din egen pension ved at logge på ISP’s Min Pension.

Mange svar er desuden samlet på ISP’s hjemmeside. Du har også mulighed for at kontakte ISP MedlemsService, hvis du har brug for råd og vejledning.