Nyheder  

Flere medlemmer – og medvind til afkastene

16. marts 2018

ISP fortsatte medlemsvæksten i 2017, som også bød på pæne afkast til alle medlemmer med opsparing i Markedsrente. Samlet set endte året dog med at give underskud i pensionskassen. Det skyldes blandt andet, at flere medlemmer lever længe og derfor får gavn af deres pension i flere år.

For ISP blev 2017 et år med mange plusser, som dog samlet gav et minus på pensionskassens bundlinje. Det viser den netop offentliggjorte årsrapport, som du kan læse i fuld længde her.

– Jeg glæder mig over, at vi igen i 2017 lykkedes med at sikre solide afkast til vores medlemmer på Markedsrenteordningen. Det betyder, at medlemmerne både på kort og lang sigt har fået et solidt udbytte på deres opsparing, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Samlet endte årets afkast i Markedsrente på 7,6 pct. (før skat). Set over perioden 2013-2017 er det årlige gennemsnit på 6,0 pct., hvilket ISP’s bestyrelse kalder ”tilfredsstillende”. Medlemmer i Garantiordningen får fortsat 2,0 pct. i depotrente (efter skat), til trods for at afkastet i Garantiordningen endte lavere i 2017.

Læs også: Aktierne førte an i gyldent 2017

– En anden god nyhed fra året, der gik, er vores let stigende medlemstal. Vi har haft konstant medlemsvækst i en årrække, og væksten omfatter både pensionister og ikke-pensionister, siger Karin Elbæk Nielsen.

Livsvarig pension skal holde længere

Plusser var der også, når det gælder ISP-medlemmernes levetider, og det forklarer, at ISP måtte notere et samlet tab på 94 mio. kr. i 2017.

– Det er naturligvis positivt, at vores medlemmer lever længe og får gavn af deres pension i mange år. Men det betyder, at vi for Garantiordningen skal afsætte penge til at udbetale de livsvarige pensioner i flere år, og det er derfor, at 2017 endte i minus, siger Karin Elbæk Nielsen.

Også medlemmerne i Markedsrenteordningen og Seniorordningen lever længere end forventet, hvilket betyder et underskud på risikoresultatet, som indgår i årets resultat.

Som konsekvens af medlemmernes længere levetider har ISP i 2017 opdateret det grundlag, som den livsvarige pension i Markedsrente- og Seniorordningen bliver beregnet ud fra. Det betyder, at det enkelte medlem må strække sin opsparing over flere år og derfor får en mindre årlig udbetaling.

Læs også: Hvor længe skal dine penge række?

– Et minus på næsten 100 mio. kr. kan lyde voldsomt, men ISP er stadig en robust pensionskasse med en større egenkapital end for fem år siden. Og solvensdækningen, som er et udtryk for egenkapitalens størrelse i forhold til pensionskassens opgjorte risiko, er på 263 pct., forklarer Karin Elbæk Nielsen.

Udgifter til EU-krav og e-Boks

Administrationsomkostningerne steg desværre i 2018, både samlet set og målt i omkostninger per forsikret. Årsagen var højere it-udgifter og udgifter til ny EU-lovgivning.

– Konkret har vi skullet forberede pensionskassen til EU’s nye forordning om persondata, som træder i kraft i maj 2018. Desuden har vi haft it-udgifter til blandt andet opstarten med kommunikation via e-Boks og til at ændre på beregningsgrundlaget i Markedsrenteordningen, siger Karin Elbæk Nielsen.

Læs også: Er din digitale postkasse åben for ISP?

De samlede omkostninger steg fra 12 mio. kr. i 2016 til 15 mio. kr. i 2017, hvilket giver en stigning på 171 kr. per forsikret i pensionskassen. Omkostningerne per forsikret er dog stadig lavere, end de var, før AP Pension overtog administrationen af ISP i 2013.