Nyheder  

Forenkling af regulativer – hvad betyder det egentlig?

12. april 2019

Forslag om forenkling af regulativer på generalforsamlingen handler om at give bedre valgmuligheder for de medlemmer, som endnu ikke er gået på pension. Pensionister påvirkes ikke af regulativændringerne.

Generalforsamlingen den 25. april 2019 skal tage stilling til et forslag om at forenkle pensionskassens fire regulativer og samle dem i ét nyt regulativ.

Hvis du modtager pension, har ændringerne ikke betydning for dig. Er du på regulativ 4 ændres din pensionsordning heller ikke, da det nye regulativ tager udgangspunkt i dette regulativ.

Ændringen af regulativerne har betydning for de knap 6.000 medlemmer i regulativ 1, 2 og 3, som ikke er gået på pension endnu. Her vil ændringen give flere valgmuligheder for den enkelte.

Med forslaget vil alle medlemmer, dog ikke pensionister, få samme muligheder f.eks. kan du vælge:

  • depotsikring, så dine efterladte får udbetalt din opsparing, hvis du dør inden pensionering
  • at bruge op til en 1/3 af indbetalingen på en ratepension med depotsikring
  • fravælge eller nedsætte ægtefælle-/samleverpension og sætte mere af til din alderspension
  • ændre størrelsen af den pension til dine børn, som udbetales, hvis du dør
  • ændre størrelsen af din invalidepension.

”Samlet set er forslaget en forbedring for en stor gruppe medlemmer, som får de valgmuligheder, som mange har efterspurgt. At forslaget kommer nu, skyldes at vi med flytningen fra AP Pension til Sampension har fået en unik mulighed for at komme over på en ny it-platform, hvor ændringerne nemt kan implementeres uden store omkostninger for pensionskassen,” siger ISP’s administrerende direktør Karin Elbæk Nielsen.

De nye muligheder kan medlemmerne vælge at bruge. Du vil fortsat have de basale dækninger i din pensionsordning (aldersopsparing, invalidepension, ægtefællepension, børnepension ved død). Du kan se nærmere om, hvor der reelt er nogle ændringer her.

Punktet om regulativændringer i indkaldelsen fylder mange sider, da det viser de ændrede paragraffer og ordlyden af det nye regulativ. Vi anbefaler derfor, at du læser bilaget til indkaldelsen. Her kan du se en oversigt over alle ændringer i hvert regulativ. Du kan se, hvilket regulativ din ordning hører under ved at følge vejledningen her.

Hvis forslaget vedtages, bør du undersøge, om dine dækninger stadig svarer til dine behov. Der vil være en overgangsperiode, hvor du ikke kan stilles ringere end på det nuværende regulativ. Du vil modtage et brev, der forklarer, hvornår og hvordan du kan ændre på dine dækninger.