Nyheder  

Forslag om ændringer af ordningerne på vej

4. januar 2019

Fra juli 2019 overtager Sampension administrationen af ISP-medlemmernes pensionsordninger. På den kommende generalforsamling i april vil ISP’s bestyrelse foreslå en række forenklinger og ændringer af pensionsordningerne i ISP. Målet er mere fleksibilitet for dig – og en lettere overgang til Sampension.

Fra den 1. juli 2019 vil din pensionsordning i ISP blive administreret af Sampension. Skiftet fra AP Pension, hvor ISP har været siden 2013, er under planlægning, så overgangen kommer til at forløbe godt. Der er nedsat et projekt, med en programkomite, som består af Sampensions ledelse og ISP’s formandskab. Projektet arbejder i Sampension, hvor også ISP og AP Pension deltager.

Forenkling og nye muligheder

ISP’s ordinære generalforsamling i april 2019 får stor betydning for, hvordan overgangen bliver. Bestyrelsen vil nemlig foreslå en række ændringer af pensionsordningerne – alle sammen med det mål at gøre dem mere enkle og fleksible. Bestyrelsen har sat et arbejde i gang med at forenkle ordningerne, der i dag består af 4 regulativer med i alt 10 underafdelinger og 3 typer af ordninger: Markedsrenteordningen, Garantiordningen, og Seniorordningen.

KPMG har udarbejdet en rapport med en lang række forslag til, hvordan det kan gøres, så det bliver til fordel for dig og de øvrige ISP-medlemmer. Det er dette arbejde, bestyrelsen vil tage udgangspunkt i, når forslagene stilles. Forenklinger og større fleksibilitet er også et led i arbejdet under Hensigtserklæringen med IDA og DIP, idet det bliver lettere at lægge ISP sammen med andre pensionskasser, når ISP’s ordninger er mindre komplekse.

Generalforsamlingen skal beslutte

Udgangspunktet er, at ISP’s medlemmer i videst muligt omfang bevarer deres nuværende pensionsydelser, men at der opstår nye muligheder for fleksibilitet for de medlemmer, som endnu ikke er på pension. Pensioner under udbetalinger ændres ikke.

Hvad ændringerne af ISP’s ordninger præcist indebærer, vil fremgå af indkaldelse og dagsorden op til generalforsamlingen, der holdes den 25. april 2019. Se mere om generalforsamlingen i denne artikel.

Ny it og administration

At det er særligt aktuelt at få tilpasset pensionsordningerne nu skyldes, at Sampensions it-platform giver mulighed for at administrere den større grad af fleksibilitet, som bestyrelsen ønsker, uden at det koster ekstra, fordi medlemssystemet skal ændres.

– Det er oplagt at ændre på ordningerne, samtidig med at vi omlægger til ny it og ændrer administration, forklarer ISP’s direktør, Karin Elbæk Nielsen, som følger forberedelserne tæt i Sampension, så overdragelsen kommer til at forløbe så let som muligt.