Nyheder  

Forslag på generalforsamlingen – de reelle ændringer

12. april 2019

En forenkling af regulativerne i ISP vil betyde, at nogle dækninger i Regulativ 1, 2 og 3 erstattes af nye muligheder.

Generalforsamlingen den 25. april 2019 skal tage stilling til et forslag om at forenkle pensionskassens fire regulativer og samle dem i ét nyt regulativ. Det vil give nye valgmuligheder, som er efterspurgt af mange medlemmer, se her.

Du vil fortsat have de basale dækninger i din nuværende pensionsordning (aldersopsparing, invalidepension, ægtefællepension, børnepension ved død). Der vil dog være ændringer inden for de enkelte dækninger for nogle medlemmer. Du kan se dem i detaljer her.

Nedenfor beskriver vi de ændringer, som flere medlemmer spørger til i forbindelse med forslaget:

Ægtefællepension kan blive til opsparing

Ugiftetillægget i Regulativ 1 falder væk. I stedet bliver det muligt at fravælge ægtefællepensionen. De penge, der spares på dette, anvendes til at forhøje alderspensionen. Du kan fravælge ægtefællepensionen, også selvom du er gift, hvis du synes, at dine penge bedre kan bruges på din alderspension fremfor en udbetaling til din ægtefælle, hvis du dør først.

Lavere ægtefællepension ved yngre ægtefælle

Hvis du er Regulativ 1 eller 2-medlem og har en ægtefælle, der er mere end 5 år yngre end dig, så vil ændringen betyde, at din ægtefællepension nedsættes med 2 procent-point, for hvert år aldersforskellen overstiger 5 år. Nedsættelsen af ægtefællepension indregner vi, når du dør, da vi først der indhenter oplysninger om din ægtefællepension. 5-års reglen gælder allerede for samlevere og for medlemmer i Regulativ 3 og 4, og forenklingen vil sikre, at andre medlemmer ikke betaler ekstra for de medlemmer, der har en meget yngre ægtefælle, og hvor det – alt andet lige – må forventes, at ægtefællepensionen skal udbetales i længere tid. Ændringen fra, at der kun er nedsættelse ved en mere end 20 år yngre ægtefælle, til at ægtefællepensionen nedsættes, hvis ægtefællen er mere end 5 år yngre, kommer ikke til at gælde for nuværende pensionister, idet de har låst deres dækninger ved pensionering.

Pensionister kan ikke fravælge ægtefællepension

Hvis du er pensionist, har tilknyttet en ægtefællepension, men din ægtefælle er død, vil du med de nye muligheder desværre stadig ikke kunne fravælge ægtefællepension, da dine dækninger blev låst ved pensionering. Pengene tilfalder ikke pensionskassen, men anvendes på de ægtefællepensioner, der faktisk bliver udbetalt.

Børnepension udbetales til 21 år

Hvis din ordning er i regulativ 1, og du har børn under 24 år, betyder ændringerne, at der ved din død kun udbetales børnepension, til barnet fylder 21 år mod tidligere 24 år. Dette gælder allerede i dag ved de øvrige regulativer. Hvis du ønsker, at dine børn skal have mere udbetaling, kan du lave depotsikring og indsætte dine børn som begunstigede. Det kan du også gøre, selvom dine børn er over 24 år.