Nyheder  

Halvårsstatus: Fornuftige afkast i et svært marked

17. september 2018

Både antallet af ISP-medlemmer og deres indbetalinger til pension voksede i de første seks måneder af 2018. Og trods et vanskeligt halvår på de finansielle markeder fik medlemmerne på Markedsrenteordningen afkast på op til 1,4 pct.

For ISP bød det første halvår af 2018 på en fortsættelse af væksten i 2017. Antallet af erhvervsaktive medlemmer er steget, hvilket gav et medlemstal på 12.650 per 30. juni, heraf 5.147 pensionister. Samtidig er medlemmernes samlede indbetaling til pension vokset med 1,6 pct. i forhold til samme periode sidste år.

I den globale økonomi har halvåret været præget af uro. Den truende handelskrig mellem USA og Kina medførte i februar en voldsom korrektion på aktiemarkedet, som ellers begyndte året stærkt. Efterfølgende er markedet kommet godt tilbage, og det har medført fornuftige afkast for ISP-medlemmer på Markedsrenteordningen.

– Der er ingen tvivl om, at vi har opereret på et vanskeligt finansielt marked med store udsving i årets første seks måneder. På den baggrund er vi tilfredse med investeringsafkastene i Markedsrenteordningen, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Se halvårsrapporten her

Overblik: Afkastene for første halvår

Her kan du se, hvordan det er gået med afkastene i ISP’s fem investeringsprofiler.

Ordning2018 (1. halvår)
Markedsrente - Lav1,4%
Markedsrente - Middel1,2%
Markedsrente - Høj0,9%
Garantiordningen2,0%
Seniorordningen1,3%

Afkast er før PAL-skat

Selvom Garantiordningen og Seniorordningen overordnet har givet de bedste aflast i første halvår af 2018, er det stadig forventningen, at afkastmulighederne i Markedsrenteordningen fremadrettet vil være størst.

Lave omkostninger og digital udvikling

Hvor ISP i 2017 havde markante udgifter til blandt andet implementering af EU’s persondataforordning samt større it-projekter, er omkostningerne faldet med en tredjedel i første halvår af 2018. Opgjort per medlem er omkostningerne således på 787 kr. (omregnet til hele året) mod 1.214 kr. i samme periode sidste år, idet de reelle omkostninger til administration er faldet.

Det betyder dog ikke, at udviklingen af ISP’s digitale platforme står stille. I januar indgik ISP en ny aftale med systemleverandøren Keylane, der betyder, at medlemssystemet bliver opgraderet til den nyeste version inden 2020. På den måde vil ISP også i fremtiden være med i spidsen for den digitale udvikling – til gavn for medlemmerne.

Solid pensionskasse trods længere levetider

På bundlinjen endte ISP halvåret med et plus på 9 mio. kr. Når overskuddet ikke blev større, skyldes det blandt andet, at ISP-medlemmerne generelt lever længere end de nye forventede levetider, som blev indført i 2017.

– Vi har fortsat underskud på risikoresultatet i Markedsrente, fordi vores medlemmer lever længere. Det er i sig selv særdeles positivt, men det betyder også, at de skal have udbetalt pension i flere år. Når det er sagt, er ISP stadig en særdeles solid pensionskasse, og vi lever til fulde op til EU’s solvensregler, siger Karin Elbæk Nielsen.

Helt nøjagtigt har ISP en overdækning i forhold til lovkravene på 286 pct. Kapitalgrundlaget var således på 840 mio. kr. per 30. juni 2018.

Læs også: Stigende levetider påvirker igen pensionen