Nyheder  

Halvårsstatus: Vækst og solide afkast i ISP

12. september 2017

Antallet af ISP-medlemmer og deres samlede indbetalinger til pension voksede i de første seks måneder af 2017. Positive vinde på finansmarkederne gav medlemmerne i ISP op til 5,8 pct. i afkast.

Den globale økonomi var i fremgang, handelskrigene udeblev, og EU-venlige Emmanuel Macron blev fransk præsident. For ISP-medlemmer på Markedsrenteordningen betød det pæne investeringsafkast i første halvår af 2017.

Det var samtidig et halvår, hvor medlemstallet i ISP steg til 12.641, og hvor medlemmernes samlede indbetalinger til pension voksede med 3,9 pct. i forhold til samme periode sidste år.

”Det glæder mig, at vi nu har oplevet medlemsvækst gennem en længere periode. Samtidig er bestyrelsen og jeg tilfredse med, at vi fastholder den positive udvikling i Markedsrenteordningens afkast, som vi så i 2016. Vi forventer, at der også fremover vil være de bedste afkast-muligheder i markedsrente,” siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.

Se afkastene for første halvår

Her kan du se, hvordan det gik med afkastene i hver af ISP’s fem investeringsprofiler.

Ordning 2017 (1. halvår)
Markedsrente - Lav 2,0%
Markedsrente - Middel3,7%
Markedsrente - Høj5,8%
Garantiordningen -1,2%
Seniorordningen 0,3%

Afkast er før PAL-skat

Det lave afkast på Garantiordningen og Seniorordningen skyldes stigende renter i Europa og Danmark. Rentestigningerne gav kurstab på obligationer og tab på renteafdækning, men det betyder til gengæld også, at ISP skal hensætte færre penge til at dække de lovede pensioner.

Medlemmer i Garantiordningen får fortsat en depotrente på 2,0 pct. om året, og Seniorordningens medlemmer har en ydelsesgaranti med en rente på 2,0 pct.

Investeringer i it og udvikling

I maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft. Den har til formål at beskytte personfølsomme data endnu bedre og medfører en række krav til blandt andet pensionsselskaber. I første halvår af 2017 har ISP haft udgifter til at indarbejde det nye regelsæt i it-systemerne.

ISP har også investeret i at udvikle pensionsordningerne. Blandt andet har medlemmer på regulativ 4 fået en forbedret dækning ved invaliditet.

Læs også: Få penge hurtigere, hvis du bliver syg

Tilsammen betyder de to ting, at omkostningerne i første halvår var godt en tredjedel højere end i samme periode sidste år. Forventningen er dog, at årets samlede administrationsomkostninger vil ligge på niveau med 2016.

Bufferen i ISP er solid

Samlet set endte første halvår af 2017 med et minus på 24 mio. kr., blandt andet fordi Markedsrenteordningen gav underskud, som følge af at medlemmerne lever længere.

”Vores medlemmer lever længere, og det er positivt. Men det betyder også, at de skal have udbetalt pension i længere tid. Vores minus ændrer dog ikke ved, at vi har en solid buffer, der er flere gange større end kravene i EU’s regler om solvens. ISP er med andre ord en robust pensionskasse,” siger Karin Elbæk Nielsen.

Konkret var ISP’s kapitalgrundlag per 30. juni 2017 på 940 mio. kr. Det svarer til en overdækning på 286 pct. i forhold til lovkravene.